Post-COVID: Onderzoeksprogramma, kennisinfrastructuur en expertisenetwerk 2023-2026

ZonMw heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ZonMw de opdracht gekregen tot de uitvoering van het nieuwe programma “Post-COVID: onderzoeksprogramma, kennisinfrastructuur en expertisenetwerk”. Binnen het programma wordt een onderzoeks- en expertisenetwerk ingericht en in een onderzoeksprogramma worden nieuwe onderzoeken naar post-COVID gefinancierd. In totaal is er voor het programma tot eind 2026 €32,25 miljoen beschikbaar.

De komst van het programma was al eerder aangekondigd door minister Ernst Kuipers, maar de invulling van het programma moest door ZonMw nog in een programmavoorstel worden uitgewerkt. Dit uitgewerkte programmavoorstel is nu door VWS goedgekeurd.

Inhoud programma

Het doel van het nieuwe programma is het vergroten en delen van kennis en expertise over post-COVID voor diagnose, behandeling en optimaliseren van zorg voor mensen met post-COVID. Het programma bestaat uit twee delen: 1) opbouw van een onderzoeks- en expertisenetwerk en 2) een onderzoeksprogramma. Binnen het post-COVID programma is tot eind 2026 €32,25 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van deze twee programmaonderdelen.

Onderzoeks- en expertisenetwerk

Om onderzoek naar post-COVID en de vertaling van resultaten naar de praktijk efficiënt te laten verlopen wordt een onderzoeks- en expertisenetwerk opgebouwd. De doelen van dit netwerk zijn de coördinatie, organisatie en ondersteuning van onderzoek en het verbinden van relevante partijen, onderzoek en expertise zodat nieuwe kennis sneller benut kan worden in de zorgpraktijk. Het netwerk ondersteunt daarmee een integrale en multidisciplinaire aanpak van onderzoek naar post-COVID en zorg voor mensen met post-COVID.

Onderzoeksprogramma

Binnen het onderzoeksprogramma worden nieuwe onderzoeken naar post-COVID gefinancierd. De nieuwe onderzoeken zullen rond 6 thema’s binnen verschillende subsidierondes worden uitgezet. Deze thema’s zijn: preklinisch biomedisch onderzoek, epidemiologisch onderzoek en diagnostiek, (innovatieve) behandelingen, zorgevaluatie, vervolgonderzoek en beleidsurgente en actuele vragen. De kennisvragen vanuit de overkoepelende kennisagenda post-COVID geven verder richting aan het onderzoek binnen deze thema’s.

Samenwerking

Een goede samenwerking en betrokkenheid van relevante partijen binnen praktijk, beleid en onderzoek is binnen dit programma essentieel. Daarnaast staan binnen het programma mensen met post-COVID centraal. Hen zo snel en effectief mogelijk helpen en de kwaliteit van leven verbeteren is het doel. Daarom worden organisaties van post-COVID patiënten vanaf de opzet van het programma en straks in de uitvoering betrokken.