Programma Translationeel Onderzoek

Translationeel onderzoek beoogt resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar toepassing in de praktijk.

Doel 

Om de vertaalslag te maken van veelbelovend fundamenteel wetenschappelijke resultaten naar toepassing in de praktijk is translationeel onderzoek nodig. Belangrijke onderdelen daarvan zijn onderzoek naar effectiviteit van nieuwe diagnostiek of preventiestrategieën, onderzoek naar de veiligheid van nieuwe behandelingen en uiteindelijk het uittesten van nieuwe behandelingen of interventies op kleine groepen mensen. Omdat er in dit proces aan hoge (veiligheids)eisen voldaan moet worden, is translationeel onderzoek tijdrovend, arbeidsintensief en duur.

Het doel van het programma is het versnellen van de overgang van preklinisch naar klinisch onderzoek over de volle breedte van de gezondheidszorg en preventie. Het is de bedoeling dat in het klinisch onderzoek voor het eerst wordt aangetoond dat een nieuwe benadering kan werken. Er worden expliciet geen beperkingen gesteld voor wat betreft aandoening of gebruikte technologie.

Samenwerkende Gezondheidsfondsen(SGF)

ZonMw werkt sinds 2013 succesvol samen met Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), Topsector Life Sciences & Health (LSH) en gezondheidsfondsen bij de vormgeving en financiering van het programma Translationeel Onderzoek. De inzet van publieke middelen kan zo optimaal worden aangevuld met de beschikbare middelen vanuit de participerende gezondheidsfondsen. De deelnemende partijen kunt u terugvinden onder het tabblad Deelnemende partijen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 12.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Karien de Rooij

Programmamanager
translational [at] zonmw.nl