PharmaNL - Shared Development Infrastructure

Het PharmaNL Shared Development Infrastructure (SDI) programma richt zich op het opzetten van geavanceerde infrastructuur voor gedeeld gebruik door farmaceutische start-ups, scale-ups en academische onderzoeksgroepen.

Over dit programma

Een innovatieve infrastructuur is nodig voor de ontwikkeling van baanbrekende farmaceutische product- en productietechnologieën. Momenteel zijn de vereiste R&D voorzieningen en services hiervoor niet of onvoldoende beschikbaar en zullen ze niet tot stand komen onder reguliere marktwerking. De subsidie binnen dit programma is bedoeld voor bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen die een gedeelde farmaceutische infrastructuur willen inrichten en/of upgraden.

Aanleiding

De farmaceutische industrie groeit wereldwijd snel en levert een hoge toegevoegde waarde op voor de economie. Nederland beschikt over een sterk ontwikkelde farmaceutische waardeketen met wetenschappelijke expertise van wereldklasse. Het economisch potentieel van de Nederlandse farmaceutische industrie blijft echter sterk onderbenut doordat een aantal randvoorwaarden voor succesvolle lab-to-life waardecreatie onvoldoende is ontwikkeld. 1 van de ontbrekende randvoorwaarde is de beschikbaarheid van innovatieve infrastructuur, zoals laboratoriumapparatuur. Een integrale aanpak is daarom nodig om het structurele marktfalen aan te pakken dat momenteel verhindert dat de Nederlandse farmaceutische waardeketen zijn volledige economische en maatschappelijke potentieel realiseert.

Doel

De PharmaNL SDI programmalijn vormt het kader voor het zorgvuldig verdelen van de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Nationaal Groeifonds (NGF). Het NGF is in het leven geroepen om financiële middelen te verstrekken die het duurzaam verdienvermogen van Nederland op lange termijn vergroten door het doen van investeringen op de verschillende terreinen. PharmaNL is 1 van de door het NGF gehonoreerde projecten. De subsidiëring heeft als doel om te zorgen voor een landelijk gecoördineerde uitbreiding en versterking van de beschikbare infrastructuur voor farmaceutische ontwikkeling en productietechnologische innovaties. Hierdoor zal de beschikbare shared development infrastructuur in farmaceutische hubs, kennisinstellingen en ondernemingen worden uitgebreid en versterkt met toekomstbestendige apparatuur. Dit leidt vervolgens weer tot efficiënte en effectieve ontwikkeling van nieuwe medicijnen en productietechnologieën, kortere doorlooptijden van lab-to-life en lagere kosten voor onderzoeksgroepen en (startende) bedrijven. Hiermee verbetert ook de concurrentiekracht van de Nederlandse farmasector bij ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Samenwerking

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit: 

  • Pivot Park
  • Universiteit Leiden
  • Campus Groningen
Afbeelding
Pharma NL logo infra

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 57.000.000
Looptijd: 18%
Looptijd: 18 %
Onderdeel van programma:

Contact

Carrie Wegh

Programmamanager
PharmaNL [at] zonmw.nl

Claudia Leusink

Programmamanager
PharmaNL [at] zonmw.nl