Heroes Keep The Heart Beat Going

Wat houdt het project in?

De kans dat iemand een hartstilstand overleeft, stijgt flink als omstanders starten met reanimeren. Het zou daarom goed zijn als iedere burger leert reanimeren, bij voorkeur al in het voortgezet onderwijs. Tijdens dit project krijgen mbo- en hbo-studenten in opleiding tot sportdocent en mbo- en hbo-studenten verpleegkunde een opleiding tot reanimatie-instructeur. Vervolgens gaan ze samen met studenten geneeskunde en docenten, opgeleid tot reanimatie-instructeur, reanimatietrainingen geven op scholen. Ook kunnen ze programma’s ontwikkelen voor het bereiken van andere jongeren en ter vernieuwing van reanimatietraining op scholen. Bijvoorbeeld door het opzetten van quizzen en andere (spel)programma’s.

Doelen/beoogd resultaat: voor jongeren
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deelnemers worden heroes doordat ze kennis en vaardigheden opdoen om goed te kunnen handelen bij een acute hartstilstand. Daarnaast leren ze de opgedane kennis en vaardigheden op anderen over te brengen. Ze ontvangen certificaten van de behaalde opleidingen en ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet bij de trainingen op scholen. De verpleegkundestudenten en sportdocenten in opleiding leren hoe leuk het kan zijn om andere studenten iets levensbelangrijks te leren.

Doelen/beoogd resultaat: voor de deelnemende organisaties
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederland krijgt er een hoop reanimatie-instructeurs bij. Meer leerlingen kunnen op school reanimatietraining krijgen, waardoor de overlevingskansen bij een hartstilstand groter wordt. Bovendien kan dit project interesse aanwakkeren voor het werken binnen de acute zorg, bij een ambulancedienst bijvoorbeeld. Deze sector kampt met een extreem tekort aan personeel.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • Wat is het percentage mbo-, hbo-verpleegkundigen en sportdocenten in opleiding die opgeleid willen worden tot reanimatie-instructeur?
 • Zijn er verschillen in het functioneren van mbo-, hbo-verpleegkundigen en sportdocenten in opleiding als reanimatie-instructeur in vergelijking met studenten geneeskunde?
 • Wat is de tevredenheid van de bij het MDT-project betrokken leerlingen, studenten, scholen en organisaties?
Meer informatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Doelgroep

Verpleegkundigen in opleiding en sportdocenten in opleiding van 17 tot 30 jaar

Regio

Limburg, Noord-Brabant

Projectnummer: 743002026

 

Wereldmeiden

Het Vrouwenplatform Carree/ Sportservice Overijssel/ ISK Almelo en Vluchtelingenwerk

Wat houdt het project in?

Stel: je moest als jonge vrouw je land verlaten en woont nu in Nederland. Je kent je nieuwe omgeving, de taal en de mensen nog niet en voelt je alleen. Dit project helpt door deze meiden te laten sporten, onder begeleiding van meiden die al langer in Nederland zijn en meiden die lid zijn van een sportvereniging. Na een kennismaking met verschillende sporten schrijft iedere deelnemer zich samen met een begeleider (tijdelijk) in bij een sportvereniging, of start zelf een clubje. Zo kunnen ze gezellig samen bewegen, én elkaar beter leren kennen. De betrokken partijen benaderen de vrouwen persoonlijk via social media en organiseren een startfestival voor het aanmelden.

Doelen/beoogd resultaat: voor jongeren
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meiden met een migratieachtergrond helpen elkaar met het opbouwen van een nieuw bestaan. Ze oefenen de taal, leren van elkaar en raken eraan gewend om te kijken naar gezamenlijke waarden in plaats van verschillen. Daarnaast verbeteren ze hun samenwerkskills. De begeleiders doen vaardigheden op in organiseren, pr en marketing. Maar natuurlijk gaat dit project ook om plezier, fysiek en mentaal sterker worden en vrienden maken. En vergeet het eindfeest niet!

Doelen/beoogd resultaat: voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project levert sterke, gezonde meiden op die zich weten te redden, een goed netwerk hebben en kansen grijpen. De meiden in de provincie leren hoe belangrijk het is om zich voor elkaar in te zetten, en dat het heel leuk is om op te schieten met meiden uit andere culturen. Gedeelde positieve ervaringen kunnen andere contactbelemmeringen wegnemen. Uiteraard profiteren aangehaakte sportclubs mee van het inclusieve sportklimaat.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gaan meiden met een migratieachtergrond door deze proeftuin inderdaad meer sporten en bewegen?

In hoeverre versterkt het meiden dat ze elkaar helpen i.p.v. geholpen worden?

Ontstaan er nieuwe verbindingen door samen te sporten en bewegen in een groep?

Gaan meiden inderdaad hun netwerk voor elkaar ontsluiten?

Meer informatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Doelgroep

Vrouwelijke statushouders van 14 tot 30 jaar

Regio

Overijssel

Projectnummer: 743002037

 

Feyenoord brengt mensen in beweging!

Wat houdt het project in?

De Feyenoord Foundation benut de ontwikkeling van Feyenoord City om zijn maatschappelijk jeugdprogramma een boost te geven via de maatschappelijke diensttijd. De stichting start ‘Feyenoord Hubs’ in verschillende wijken. Deelnemers draaien als coach mee in een hub in hun eigen wijk en geven o.a. sportlessen, werktrainingen en voorlichting aan kinderen. Hun coaching gaat niet alleen over sport, maar ook over samenwerken, doelen stellen en zelfvertrouwen. 

De deelnemers volgen tegelijkertijd onderdelen uit de Feyenoord Community Coach Training, bestaande uit verschillende bijeenkomsten. Ze worden het hele traject begeleid door ervaren maatschappelijk trainers en jongerenwerkers. Ook de ouders van de deelnemers zijn betrokken: zij kunnen workshops volgen.

Doelen/beoogd resultaat voor jongeren
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelen stellen, plannen en verantwoordelijkheid dragen. Dit is een greep uit vaardigheden die jongeren leren tijdens de training. Maar ook de ervaringen die ze opdoen, voeden hun kennis, vaardigheden én hun zelfvertrouwen. Ze worden rolmodel in hun eigen wijk, waardoor hun verantwoordelijkheidsgevoel toeneemt. Het is de bedoeling dat de deelnemers uiteindelijk een baan vinden of weer gemotiveerd aan een opleiding beginnen. Verder krijgen ze leuke extra’s, zoals een trainingspak.

Doelen/beoogd resultaat voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een doel is dat meer kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond opgroeien in Rotterdam-Zuid. Dat het vertrouwen van bewoners in deze jongeren groeit. En dat criminaliteit bestrijden minder nodig wordt. De ervaring leert dat deelnemers ook meer vertrouwen krijgen in instanties als de gemeente. Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen een goed voorbeeld krijgen, waardoor ze zich gaan inzetten voor de samenleving.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • In hoeverre vergroot deelname aan MDT de benodigde life-skills en weerbaarheid van jongeren zonder startkwalificatie?
 • In hoeverre draagt deelname aan MDT bij aan een betere inzetbaarheid (employability) van de jongeren in het arbeidsproces?
 • Wat is het effect van MDT op het succes van de reguliere projecten van Feyenoord?
Meer informatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 25 jaar, zonder startkwalificatie

Regio

Rotterdam-Zuid

Projectnummer: 743002036

Met sport Drenthe nog beter maken door de inzet van jongeren

Wat houdt het project in?

Bij veel sportverenigingen en sportscholen is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei functies. SportDrenthe werft jongeren die zich bezig gaan houden met verschillende werkzaamheden bij sportverenigingen. Van onderhoud aan sportaccommodaties, kantinebeheer en bardiensten tot het geven van trainingen aan jonge sporters. SportDrenthe wil met dit project vooral jongeren bereiken die nu niet maatschappelijk actief of betrokken zijn. En jongeren voor wie de sportvereniging veel leerervaringen en sociale vaardigheden biedt. Tijdens het vrijwilligerswerk komen de jongeren in aanraking met allerlei verschillende sporters: jong en oud, arm en rijk.

Doelen/beoogd resultaat: voor jongeren
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De opleidingskosten (een sportopleiding, of bijvoorbeeld Sociale Hygiëne, barkeeper of greenkeeper) worden vergoed. En voor de tijd die de deelnemers aan de opleiding besteden, krijgen ze een vrijwilligersvergoeding. Vaak is het zo dat de deelnemers tijdens de opleiding al snel aan de slag kunnen bij een sportclub of sportschool, tegen een vergoeding. Daarnaast is het actief zijn binnen een sportorganisatie niet alleen waardevol voor het cv van de deelnemers, maar levert het ook een mooi netwerk op voor zowel de lange als de korte termijn.

Doelen/beoogd resultaat: voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jongeren met een opleiding, een aantrekkelijke functie die veel waardering oplevert en waarvoor vaak ook nog een vrijwilligersvergoeding beschikbaar is, zullen zich langer aan de deelnemende organisatie verbinden. Daarnaast is de kans groter dat ze doorstromen naar bestuurlijke functies binnen de organisaties. En dat komt goed uit, want ook daar hebben sportverenigingen een structureel tekort aan vrijwilligers.

Sportorganisaties lenen zich goed voor het verbeteren van de sociale cohesie omdat er bij dit type organisatie sprake is van een laagdrempelige toegang voor deelnemers van grote diversiteit.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Hoe kunnen de jongeren het beste begeleid en opgevangen worden?

- Worden de juiste jongeren bereikt?

- Wat is de invloed van de vrijwilligersvergoeding?

Meer informatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Doelgroep

Jongen van 14 tot 30 jaar

Regio

Drenthe

Projectnummer: 743002043

Music Moves

Wat houdt het project in?

In dit project staat de verbindende kracht van muziek centraal. Meedoen kan in verschillende rollen. Coaches krijgen een 8-delige training over o.a. omgaan met kwetsbare mensen, sociaal ondernemerschap en presentatievaardigheden. Vervolgens bereiden zij, samen met een kwetsbare doelgroep, muzikale vrijwilligersactiviteiten voor (‘Music Moves’). Bijvoorbeeld dansen met iemand in een rolstoel. Of karaokekunsten vertonen op een daklozenopvang. Een grotere groep deelnemers voert deze activiteiten uit in de introductieweek van de Hogeschool van Amsterdam. Ze worden uitgedaagd om daarna vrijwilligerswerk te blijven doen of coach te worden.

Doelen/beoogd resultaat: voor jongeren
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De jongeren leren om op een positieve, plezierige manier om te gaan met kwetsbare groepen. Met name de coaches leren daarnaast om een activiteit tot in de puntjes te verzorgen. Alle deelnemers krijgen een Europass, zodat ze kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en gedaan – bijvoorbeeld aan potentiele werkgevers. Maar het gaafst zijn de beloningen in de vorm van kaartjes voor een muziekevenement.  

Doelen/beoogd resultaat: voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jongeren met meer en minder kansen en met verschillende achtergronden komen op een betekenisvolle manier met elkaar in contact. Dit bevordert wederzijds begrip en sociale cohesie. De maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij dit project, doen ervaring op met de invulling van de maatschappelijke diensttijd bij een breed publiek. De instellingen bij wie de jongeren hun Music Moves gaan uitvoeren, profiteren onder meer doordat ze hun aanbod kunnen verrijken met aansprekende activiteiten.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Hoe kunnen we – door middel van muziek – een nieuwe doelgroep bij MDT betrekken?

- Hoe kunnen we deze doelgroep op een vernieuwende manier belonen voor hun inzet?

- Hoe versterk je door middel van muziekactiviteiten de motivatie van jongeren om zich actief bezig te houden met de wereld om hen heen?

- Hoe bevorder je, mede door muziek, de sociale cohesie binnen invullingen van de MTD met een diverse groep jongeren?

- Hoe kun je jongeren interesseren voor MDT-activiteiten door te zoeken naar een betere aansluiting met hun vrijetijdsbeleving?

Meer informatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Doelgroep

Mbo’ers, hbo’ers, jongeren met een tussenjaar, werkende jongeren

Regio

Amsterdam

Projectnummer: 743002024

Ik ben Professional Assistant (PA)

Wat houdt het project in?

Jongeren met een beperking gaan samen met jongeren zonder beperking als vrijwilliger aan de slag voor bijvoorbeeld een sportclub, de plaatselijke scouting of een theater. Eerst krijgen de deelnemers een training van zeven bijeenkomsten, waarin zij vaardigheden leren zoals presenteren, omgaan met tegenslagen, plannen, samenwerken en overleggen. Na de training kiezen de jongeren waar ze aan de slag gaan als professional assistent (PA).

Doelen/beoogd resultaat: voor de jongeren
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jongeren met een beperking doen tijdens de training nuttige kennis en vaardigheden op. Tijdens het vrijwilligerswerk ontdekken ze hoe het is om iets goeds te doen voor de maatschappij. Én ze leren waar ze goed in zijn. Ze breiden hun sociale netwerk uit en krijgen meer contacten met jongeren zonder beperking. De jongeren krijgen een vergoeding en na afloop een certificaat. Het traject vormt een goede basis voor een vervolgopleiding of werk. 

Doelen/beoogd resultaat: voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De deelnemende organisaties leren hoe zij jongeren met een beperking kunnen begeleiden. Hoe zij belemmeringen kunnen wegnemen en hoe zij deze jongeren beter betrekken bij hun aanbod. Ook wordt het netwerk van de organisatie groter en meer divers. Doordat jongeren zonder beperking meer contacten krijgen met andere jongeren, ontstaat meer onderling begrip. 

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd:
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 1. Welke leerlingen nemen deel? Welk onderdeel (horeca, media, sport, art, etc.) kiezen ze, bij welke aanbieder, in welke periode?
 2. Welke competenties ontwikkelen ze en welk certificaat ontvangen jongeren? 
 3. Hoe is de mentale en sociale ontwikkelingen van de jongeren in de lokale PA trajecten aan het begin, halverwege en aan het einde van het programma? Aspecten als tevredenheid, persoonlijke ontwikkeling, de werkzame elementen, knelpunten en succesfactoren zijn daarbij aan de orde. 
 4. Hoe verloopt het proces van de benodigde lokale samenwerking? Ook hierbij zijn aspecten als de werkzame elementen, knelpunten en succesfactoren aan de orde.
Meer informatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 25 jaar met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke beperking, chronische aandoening en/of gedragsproblematiek. 

Regio

Landelijk

Projectnummer: 743001101

Sportvrienden

Wat houdt het project in?

Binnen dit project gaan studenten sporten samen met een jeugdzorgjongeren. Voor jongeren met gedragsproblemen is de stap om te gaan sporten vaak groot, terwijl sporten zo goed is. Tijdens een Sport-Matching-Event maken studenten en jeugdzorgjongeren kennis met elkaar en met het sportaanbod. Ze worden op basis van hun interesses gematcht, waarna ze een sportclinic volgen. Als er een klik is, worden ze voor drie maanden sportvrienden. Na drie maanden kunnen ze nog een traject doen of ze kunnen samen lid worden van een sportvereniging. 

Doelen/beoogd resultaat: voor de jongeren
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportvrienden is geslaagd als meer jeugdzorgjongeren sporten en als studenten de invulling van hun maatschappelijke diensttijd als waardevol ervaren. Studenten vergroten hun sociale vaardigheden en ze zijn van betekenis voor leeftijdsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Omdat ze als rolmodel gezien worden, groeit hun eigenwaarde. In overleg met de opleiding krijgen ze studiepunten, en daarnaast een certificaat, een sportcadeaubon en gratis sportlessen.

Doelen/beoogd resultaat: voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jongeren die niet vanzelfsprekend meedoen aan sport, worden ondersteund om dit wel te doen. Dit leidt tot inclusie. Sport is een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarbij een breder netwerk ontstaat. Vaak ontbreekt dit in de directe omgeving van jeugdzorgjongeren waardoor ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. 

Het project leidt ook tot nieuwe samenwerkingsverbanden tussen jeugdzorg en opleidingen en ketenpartners, waardoor ze een grotere groep kinderen en jongeren kunnen bereiken. 

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • Welke rol kunnen studenten spelen voor de jeugdzorgjongeren?
 • Hoe kunnen we de doelgroepen het beste bereiken en motiveren?
 • Welke beloningen blijken het meest effectief? 
 • Wat zijn de effecten van de MDT op korte en lange termijn? 
Meer informatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Doelgroep

Eerstejaars studenten Hogeschool Utrecht en derdejaars studenten ROC Utrecht 

Regio

Utrecht

Projectnummer: 743001215

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website