Over dit programma

Doel van het programma

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg - zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. JZOJP is een onderdeel van het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit staat ook (uitgebreider) beschreven in het rapport van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek

Voor wie is het programma?

Het programma JZOJP richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit gemeenten en GGD'en, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, zorgaanbieders, aanbieders van ondersteuning en welzijn en burger- en patiëntenparticipatie.

Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Maar uitgangspunt hierbij is ook dat de zorg en ondersteuning past bij wat mensen - vanuit sociaal, psychisch en lichamelijk perspectief – (nog) wel zelf kunnen en (weer) zelf willen. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Subsidies voor nieuwe en bestaande praktijkinitiatieven

Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. Op veel plekken in Nederland werken zorg- en beleidsprofessionals, zorg- en uitvoeringsorganisaties, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven al samen aan allerlei praktijkinitiatieven die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben. Het programma JZOJP biedt jaarlijks (tot en met 2021) meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe initiatieven bekender te maken en een impuls  te geven. Hier vindt u alle subsidiemogelijkheden.

Gedeeld beeld zorgopgave regio noodzakelijk

Om passende en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? Ook hieraan draagt de regeling JZOJP bij – met een voucher waarmee samenwerkende regionale partijen hulp kunnen inschakelen om tot dit beeld te komen.

Raakvlakken met andere onderzoeks- en actieprogramma's

Het thema jzojp komt terug in een aantal programma’s binnen en buiten ZonMw. Hieronder noemen we een aantal. Via onderstaande links is meer informatie te vinden over de inhoud en evt. openstaande subsidiemogelijkheden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website