Publicatie 3 kennissyntheses over domeinoverstijgend samenwerken verschenen

Op 12 februari 2024 overhandigde Kees Ahaus, voorzitter van het Kennisplatform Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP), 3 kennissyntheses uitgevoerd door RIVM, Vilans en Nivel, aan Siebe Riedstra, interim Secretaris-Generaal van VWS. Dit was tevens de laatste activiteit van het Kennisplatform JZOJP.

Kennisplatform viert afronding 3 kennissyntheses

De 3 kennissyntheses over domeinoverstijgend samenwerken van RIVM, Vilans en Nivel staan op zichzelf, maar kwamen tot stand in nauwe onderlinge samenwerking.

De kennissyntheses bundelen kennis over:

  • ‘Doelen, inrichting en (methoden van) monitoring en evaluatie van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (RIVM)’ 
  • ‘Integrale Zorg in Nederland: Hoe organiseer je dat? (Vilans)’ 
  • ‘Bekostigingsmodellen voor domeinoverstijgende initiatieven in de zorg (Nivel)’ 

Inspiratie voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

De kennissyntheses zijn nu breed beschikbaar en inspirerend voor iedereen die ook werkt aan thema’s als Juiste Zorg Op de Juiste Plek, passende zorg, domeinoverstijgend samenwerken en de transformatie naar een toekomstbestendig gezondheidssysteem.

De werkzaamheden van het kennisplatform JZOJP zijn, na de publicatie van de deze kennissyntheses, beëindigd.