Kennisuitwisselingstraject burgerparticipatie gestart

In mei 2024 startte het kennisuitwisselingstraject ‘Burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden’, waarin alle gehonoreerde projecten uit de gelijknamige subsidieronde hun kennis en ervaringen delen. Het kennisuitwisselingstraject wordt gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd door een breed multidisciplinair consortium, onder leiding van Wageningen University & Research.

Deelnemende projecten

Alle gehonoreerde projecten van de gelijknamige ZonMw-subsidieronde nemen deel aan het kennisuitwisselingstraject. Deze projecten krijgen subsidie voor het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in hun regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverband. Naast het verstevigen en borgen, is ook het ophalen en delen van kennis voor het succesvol inzetten van burgerparticipatie een belangrijk onderdeel in de projecten. Om die kennisdeling te stimuleren en faciliteren, is dit kennisuitwisselingstraject opgezet. Meer informatie over de deelnemende projecten en hun aanpak vindt u hier.

Het kennisuitwisselingstraject wordt uitgevoerd door een breed en multidisciplinair consortium van onderzoekers (Universiteit Wageningen, Maastricht, Radboudumc, Avans Hogeschool), adviseurs (GGD Gelderland-Zuid, RIVM, Pharos, Platform31) en burgers (Stichting Mijn Data Onze Gezondheid, burgeradviesgroep Maastricht). Zij begeleiden de deelnemende projecten in het traject. Zij voeren daarnaast ook zelf onderzoek uit: ze spelen in op de verschillen en de behoeften van de deelnemende projecten en ontwikkelen samen met hen kennis én verschillende kennisproducten. Voor het kennisuitwisselingstraject organiseren zij verschillende bijeenkomsten, in de vorm van webinars, fysieke kennissessies en individuele bijeenkomsten. Voor de uitvoering van het kennisuitwisselingstraject krijgen zij subsidie van ZonMw.

Eerste kennissessie

Op 31 mei 2024 vond de eerste kennissessie van het kennisuitwisselingstraject ‘Burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden’ plaats. Tijdens deze kennissessie gaven een aantal samenwerkingsverbanden een presentatie over hun project. 

Ook werden er vragen opgehaald voor de dynamische leeragenda. Aan de hand van deze dynamische leeragenda wordt op een rijtje gezet wat er al aan kennis is om succesvol te werken aan burgerparticipatie in zorg en welzijn, én welke kennis nog ontbreekt. Het is een manier om met en van elkaars ervaringen te leren. Deze dynamische leeragenda wordt leidend voor het kennisuitwisselingstraject. Bij het ophalen van de vragen bleek - ondanks de diversiteit in projecten - dat er veel gemeenschappelijke vragen en uitdagingen zijn, zoals: 

  • Samenwerken tussen burgers en organisaties: hoe organiseer je dit, en wat is er voor nodig?
  • Inclusie: welke mensen worden betrokken en hoe?
  • Gelijkwaardige positie burgers: Wat betekent een (gelijkwaardige) positie van burgers?
  • Rol taal en context: Welke rol heeft leren binnen samenwerkingsverbanden, en wat is de rol van taal en de context van verschillende domeinen?
  • Borging: Hoe zorgen samenwerkingsverbanden voor borging, ofwel een duurzame verankering van burgerparticipatie? 

Webinar over samenwerken tussen burgers en organisaties

Bovenstaande onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten verder aan bod. Het 1e webinar vindt plaats op 11 september 2024, van 15.00 tot 16.00 uur.  Ook domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die niet deelnemen aan het kennisuitwisselingstraject kunnen dit webinar bijwonen. Tijdens dit webinar wordt er ingegaan op het samenwerken tussen burgers en organisaties. Wilt u dit webinar bijwonen? Aanmelden kan via dit formulier.