Over dit programma

De missie van het programma Wat werkt voor de jeugd is het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen.

Met dit kennisontwikkelingsprogramma willen we meer weten over wat werkt in de hulp en ondersteuning voor jongeren en gezinnen. Met deze hulp bedoelen we zowel hulp aan gezinnen bij het opvoeden, hulp die is gericht op het voorkomen van problemen (preventie) en hulp aan kinderen en jongeren zelf. Zo hopen we de hulp aan jongeren op een positieve manier te beïnvloeden, en ook de manier waarop die hulp wordt aangeboden en wordt georganiseerd. Met het overbrengen en toepassen van deze kennis willen we ervoor zorgen dat mensen in de jeugdsector (zowel jongeren, ouders als professionals en mensen bij de gemeente) deze inzichten echt kunnen toepassen in hun werk en in hun dagelijkse leven.

Programmalijnen

Het programma kent drie programmalijnen

  1. Kind en leefwereld
  2. Professionals en hun organisatie
  3. Gemeenten

Zie voor een uitgebreide toelichting op de verschillende programmalijnen de programmatekst en publiekssamenvatting.

Subsidiemogelijkheden

We adviseren u zich te abonneren op de nieuwsbrief Jeugd en/of onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd te volgen. Dan blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website