Effectief werken in de jeugdsector

jeugd
Het programma Effectief werken in de jeugdsector is afgerond en geëvalueerd. De missie van het programma was: het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.

Het gaat om kennis die bruikbaar is voor de sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. Het programma heeft kennis opgeleverd dat de kwaliteit van de zorg voor jeugd ondersteunt.

Programmalijnen

Zie voor een uitgebreide toelichting op de verschillende programmalijnen de programmatekst.

Programmacommissie

Voorzitter

 • prof.dr. K. (Kim) Putters

Vice Voorzitter

Geen

Leden

 • prof. dr. J.M.A.M. (Jan) Janssens EM
 • drs. L. (Heleen) Jumelet
 • prof. Dr. A.W.M. (Anneke) Kramer
 • dr. P.H.O. (Patty) Leijten
 • B. (Bo) van Loenen
 • prof. Dr. L.C.P.M. (Lucas) Meijs
 • dr. J. (Janneke) Metselaar
 • drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen
 • prof. dr. S.A. (Menno) Reijneveld
 • S.N.H. (Bas) Rodijk
 • dr. J.H. (Han) de Ruiter MBA
 • dr. E. (Ellen) Vedel
 • prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen

Waarnemers

 • dr. R. (Ruud) van Herk Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • dr. A. (Alice) van Gent Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • M. (Maartje) Gofers Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programmamanager

 • J. (Jojanneke) Hillmann

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.