Programmalijn 3 - Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdsector. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de hulp die binnen een gemeente wordt aangeboden en daar ook voor betaalt. Voor hen is het dus van belang kennis te hebben die hen helpt deze belangrijke beslissingen te nemen. Daarnaast is het voor gemeenten ook goed om te weten met wie ze kunnen samenwerken om de zorg voor de jeugd nog beter te maken.

Binnen deze programmalijn staan 3 onderwerpen centraal om verder te onderzoeken:

3a Bekostigingsmodellen en opdrachtgeverschap

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gemeenten geven hiervoor opdrachten aan organisaties en verdelen het geld. Hoe de gemeente opdrachten geeft en het geld verdeelt, is van belang om alles goed te kunnen organiseren. Wat zijn de verschillende opties en welke gevolgen hebben deze? Wat werkt en wat zijn goede voorbeelden? Met deze kennis kunnen gemeenten de juiste beslissingen nemen over wie geld en taken krijgt.

3b Samenwerken en preventie

Er zijn heel veel verschillende mensen die zich met de zorg voor kinderen, jongeren en ouders bezighouden. Denk aan leraren, huisartsen, het consultatiebureau, hulpverleners. Hoe meer we veruit deze verschillende domeinen samenwerken en van elkaar leren, hoe meer problemen voorkomen kunnen worden of niet uit de hand lopen. Hoe kunnen de verschillende mensen zo goed mogelijk samenwerken? Belangrijk is ook dat de verschillende gemeentes hierin van elkaar leren.

3c Innovaties en experimenten

Zes projecten ontwikkelen innovatieve werkwijzen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen.

Subsidiemogelijkheden

We adviseren u zich te abonneren op de nieuwsbrief Jeugd en/of onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd te volgen. Dan blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.