VoorZorg is een intensief verpleegkundig huisbezoekprogramma gedurende de zwangerschap tot het 2e levensjaar van het kind voor (aanstaande)  moeders in risicovolle omstandigheden (zoals: geen baan/opleiding, geen steunend netwerk, roken/alcohol, verleden van huiselijk geweld). De verpleegkundige komt regelmatig bij moeder en kind over de vloer om ondersteuning bij de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en de huiselijke situatie te bieden. Het onderzoek dat van 2008-2014 liep, laat zien dat over kinderen van moeders die VoorZorg hebben ontvangen 40 procent minder meldingen binnen komen bij  Veilig Thuis tijdens de zwangerschap en de eerste 3 levensjaren van het kind. Ook blijkt dat VoorZorg leidt tot een vermindering van huiselijk geweld, dat de vrouwen minder roken, ze langer borstvoeding blijven geven en beter in de maatschappij participeren. VoorZorg blijkt bovendien kosteneffectief. Doel is om kindermishandeling te voorkomen en de gezondheid en ontwikkelingskansen van moeders en kinderen te bevorderen.

VoorZorg is ontwikkeld in de Verenigde Staten en daar effectief bevonden. Het concept is vervolgens aangepast voor het Nederlandse veld. Van 2005-2009 heeft ZonMw een implementatie pilotstudie gefinancierd, waaruit al bleek dat de deelnemers erg tevreden waren met de interventie. Na het onderzoek van 2008-2014 is een implementatie-impuls opgezet. Inmiddels is VoorZorg opgenomen in de richtlijn Kindermishandeling voor de jeugdhulp en diverse richtlijnen van de JGZ (opvoedondersteuning, signalering van psychosociale problemen, kindermishandeling) als een van de aanbevolen interventies voor veiligheid en herstel bij ouders met een verhoogd risico op kindermishandeling. 

  Lopende projecten

  Momenteel lopen er nog 2 lopende trajecten op het gebied van VoorZorg: 

  • VoorZorg in het sociale domein

  In dit project gaat men na of VoorZorg als voorbeeld kan dienen voor wijkteams. Onderzoek vanuit vier perspectieven: cliënten (gezinnen), professionals (VoorZorgverpleegkundigen, jeugdartsen, leden wijkteams), organisaties (JGZ) en systeem (gemeenten en wijkteams). Met de resultaten kunnen VoorZorg, JGZ, ketenpartners in het sociale domein en gemeenten hun zorg aan kwetsbare gezinnen verbeteren. 

  ZonMw-project VoorZorg in het sociale domein
  ZonMw-programma Veilig opgroeien

  • Doorontwikkeling naar VoorZorg verder

  De VUmc ontwikkeld samen met het NCJ en Verwey Jonker, nu de interventie VoorZorg-Verder. Voorzorg Verder gaat letterlijk verder door waar het ander ophield. Deze methodiek voor ondersteuning richt zich op de fase nadat de kinderen 2 jaar zijn geworden. Nederland is het eerste land ter wereld dat een vervolg op het VoorZorg-programma gaat ontwikkelen en onderzoeken.Ze doen een pilot, proces evaluatie en een kwalitatief onderzoek. 

  De ontwikkeling van VoorZorg-Verder en het onderzoek wordt gefinancierd door Fonds Nuts Ohra, programma Gezondheid Dichterbij.

  Meer weten?

  U kunt meer informatie over het VoorZorg-programma vinden op de website van het NCJ. Daar vindt u op deze pagina ook meer informatie over het aanmelden van cliënten. 

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website