Onderwerpen

Uitgelicht

Sportakkoord II getekend

De focus komt te liggen op het versterken van de lokale en regionale uitvoering. Om het concreet te maken, stelt elke gemeente een coördinator sport en preventie aan om sport in het hart van het lokaal sociaal beleid te plaatsen. Daarnaast verstrekt de overheid aan deze gemeenten uitvoeringsbudgetten om de doelen van het akkoord te behalen. In het akkoord wordt benadrukt dat het bij de uitvoering van groot belang is dat alle sportaanbieders worden betrokken, verenigingen én commerciële sportaanbieders en wordt gepleit voor een gelijkwaardige positie van alle partijen.

Bekijk de hoofdlijnen van het akkoord

MOOI in Beweging

Met MOOI in Beweging gaan we aan de slag met complexe maatschappelijke uitdagingen (wicked problems) in de sport- en beweegsector zoals sportachterstand in aandachtswijken, betaalbaarheid van de sport en de waarde van topsport. Er zijn 6 wicked problems vastgesteld.

Wil je meer weten?

Sport en bewegen op LinkedIn

Heb je interesse in missie gedreven onderzoek en innovatie, sportonderzoek of living labs sport en bewegen? Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over subsidierondes en projectresultaten op het gebied van sport en bewegen?

Volg ons dan via de speciale Sport en bewegen pagina op LinkedIn

Actueel

Cursus Ruimte voor Bewegen

Ruim de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg, met grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen in een buurt of wijk? In de cursus Ruimte voor bewegen ga je met dit vraagstuk aan de slag en leer je hoe je een openbare ruimte beweegvriendelijker maakt. De cursus is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Lees meer over de cursus!

Elders gezien

Vmbo sportlab gestart

In december 2022 is het consortium gestart dat onderzoekt hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven. Het consortium met de naam vmbo sportlab bestaat uit praktijkprofessionals en onderzoekers en heeft maar liefst 22 deelnemers.

Nieuws

Gemeenten richten openbare ruimtes beweegvriendelijk in

Vaak krijg je burgers in sociaal-maatschappelijk achterblijvende buurten moeilijk in beweging. Onderzoek gefinancierd door ZonMw zocht uit hoe dit verbeterd kan worden. We zien dat samenwerking tussen verschillende domeinen én het betrekken van burgers hierbij essentieel zijn.

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website