Alle subsidiemogelijkheden, informatie over onderzoeken en kennis over het coronavirus en COVID-19 zijn te vinden op deze pagina. Samen met onze opdrachtgevers zijn we op nationaal en internationaal niveau in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers, praktijkprofessionals en dataprofessionals over de mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en de kennis die hieruit voortvloeit bij te dragen aan een oplossing in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19. Deze kennis is gebundeld op basis van overkoepelende onderwerpen, waaronder diagnostiek en behandeling van COVID-19, zorg en preventie bij het coronavirus en het effect van corona op de maatschappij. We houden u voortdurend via deze webpagina en onze Engelstalige website op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent lopend en afgerond onderzoek naar het coronavirus.

Onderwerpen

Uitgelicht

Vooraankondiging subsidieronde FMS kennishiaten op het gebied van behandeling COVID-19

Coronavirus ballen

Begin maart 2021 publiceert ZonMw de nieuwe subsidieoproep op het gebied van behandeling bij COVID-19. Het doel van deze oproep is om kennishiaten geïdentificeerd in de Kennisagenda COVID-19 van de Federatie Medische Specialisten (FMS) die betrekking hebben op behandelingen te beantwoorden.

Op 9, 10 en 11 maart vinden matchmakingsbijeenkomsten plaats.
Doel van deze bijeenkomsten is consortiavorming, die vervolgens gezamenlijk een aanvraag indienen.

Informatie over subsidieoproep en deelname matchmaking bijeenkomst

COVID-19 en nazorg

Hoe was de nazorg aan mensen die in thuisquarantaine zaten, patiënten die op de IC lagen én nabestaanden? Zij misten sociale steun en professionele hulp was soms moeilijk te krijgen, zo blijkt uit twee onderzoeken. ‘Dit is het moment om zaken op orde te brengen.’

Lees het artikel in de mediator

COVID-19 en trombose

Waarom kregen zoveel mensen met COVID-19 trombose? Internist-hematoloog dr. Marieke Kruip focust in haar onderzoek 'Caging the dragon' op deze vraag. Ze hoopt ook trombose te kunnen voorkomen en te vinden wat de beste manier is om deze patiënten te behandelen.

Lees het interview

Effect van COVID-19 op de maatschappij

Welke aanpak kan de lokale overheid op de CAS-eilanden het beste hanteren om de uitbraak van het coronavirus in te dammen? Prof. Ashley Duits focust in zijn onderzoek op deze vraag. Speciale aandacht verdienen de kwetsbaren in de samenleving. Volgens hem is risicoperceptie een belangrijk aandachtspunt. Als overheid neem je maatregelen om je onderdanen te beschermen maar houden die maatregelen ook rekening met de mening en gedachten van mensen geeft hij aan. Goede communicatie naar de bevolking bepaalt volgens hem mede het menselijk gedrag.

Lees het interview met Prof. Ashley Duits

Subsidie voor ondersteunen van jongeren tijdens coronacrisis

Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. In deze subsidieronde worden gemeenten uitgenodigd om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor hen, door samen te werken met MDT-organisaties. De aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden vanaf 1 februari 2021 tot 12 maart 2021, 12.00 uur. Wilt u snel bepalen of dit wat voor uw gemeenten is?

Bekijk dan deze publicatie

Andere initiatieven

Nationaal en internationaal zijn er diverse initiatieven waaronder:

  • Het platform van GloPID-R. ZonMw is lid van GloPID-R, de groep funders die onderzoek naar infectieziektenbestrijding financiert
  • Coronavirus response for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence
  • funding landscape van UK Collaborative on Development Research (UKCDR). Dit is een groep van overheidsafdelingen en onderzoeksfinanciers die werken aan internationale ontwikkeling
  • Overzicht van databronnen, gerelateerd aan het coronavirus en COVID-19, verzameld door RIVM

Actueel

Effect van het coronavirus op de samenleving van de CAS-eilanden

Welke aanpak kan de lokale overheid op de CAS-eilanden het beste hanteren om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen? Prof. Ashley Duits richt zich in zijn onderzoek op deze vraag. Er is speciale aandacht voor kwetsbaren in de samenleving. Lees het interview met hem.

prof. A. Duits
Nieuws

Waarom kregen zoveel mensen met COVID-19 trombose?

Internist-hematoloog dr. Marieke Kruip focust in het haar onderzoek op deze vraag. Daarnaast hoopt ze te vinden hoe trombose voorkomen kan worden en wat de beste manier is om deze patiënten te behandelen. Lees het interview.

Marieke Kruip
Nieuws

Onderzoek naar betere nazorg bij COVID-19

Mensen die in thuisquarantaine zaten, patiënten die op de IC lagen én nabestaanden vertellen in interviews met een GGD-vertrouwenspersoon dat zij sociale steun misten en dat professionele hulp soms moeilijk te krijgen was. Ook is het lastig om bij thuisrevalidatie de belastbaarheid in te schatten. Het in de thuissituatie real-time monitoren van vitale functies kan zorgverleners hierbij helpen.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website