Alle subsidiemogelijkheden, informatie over onderzoeken en kennis over het coronavirus en COVID-19 zijn te vinden op deze pagina. Samen met onze opdrachtgevers zijn we op nationaal en internationaal niveau in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers, praktijkprofessionals en dataprofessionals over de mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en de kennis die hieruit voortvloeit bij te dragen aan een oplossing in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19. Deze kennis is gebundeld op basis van overkoepelende onderwerpen, waaronder diagnostiek en behandeling van COVID-19, zorg en preventie bij het coronavirus en het effect van corona op de maatschappij. We houden u voortdurend via deze webpagina en onze Engelstalige website op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent lopend en afgerond onderzoek naar het coronavirus.

Onderwerpen

Uitgelicht

Zorgmijding tijdens COVID-19

Silvan Licher van Erasmus MC

Sinds de COVID-19 uitbraak zijn mensen reguliere zorg gaan mijden. Wat daarvan landelijk en regionaal de gevolgen zijn en wat de feitelijke redenen hiervoor zijn, zowel van de patiënt als van de eerstelijnszorgverlener, wordt in dit project onderzocht.

Bekijk het project

Impact van COVID-19 op mensen met een beperking of op mensen die met ze samenwerken

Hoe ervaren mensen die zelf een beperking hebben of werken met mensen die een beperking hebben de coronacrisis? Wij spraken vorig jaar 6 mensen over hun ervaringen. Dit jaar hadden we nogmaals contact met ze om te vragen hoe het gaat.

Lees het interview

Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie

Migranten, laaggeletterden, daklozen en mensen met een licht verstandelijke beperking worden hard geraakt door de gevolgen van COVID-19. Op 10 februari kwamen projectleiders bijeen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Lees het verslag van de bijeenkomst COVID-19 en Kwetsbare groepen

Vooraankondiging subsidieronde FMS kennishiaten op het gebied van behandeling COVID-19

Coronavirus ballen

Begin maart 2021 publiceert ZonMw de nieuwe subsidieoproep op het gebied van behandeling bij COVID-19. Het doel van deze oproep is om kennishiaten geïdentificeerd in de Kennisagenda COVID-19 van de Federatie Medische Specialisten (FMS) die betrekking hebben op behandelingen te beantwoorden.

Op 9, 10 en 11 maart vinden matchmakingsbijeenkomsten plaats.
Doel van deze bijeenkomsten is consortiavorming, die vervolgens gezamenlijk een aanvraag indienen.

Informatie over subsidieoproep en deelname matchmaking bijeenkomst

Onderzoek preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken

Menigte, getekende poppetjes

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVMgevraagd om de resultaten uit COVID-19-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken samenvattend in cyclische rapportages te bundelen en waar mogelijk te duiden.

Bekijk de periodieke rapportage

Andere initiatieven

Nationaal en internationaal zijn er diverse initiatieven waaronder:

  • Het platform van GloPID-R. ZonMw is lid van GloPID-R, de groep funders die onderzoek naar infectieziektenbestrijding financiert
  • Coronavirus response for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence
  • funding landscape van UK Collaborative on Development Research (UKCDR). Dit is een groep van overheidsafdelingen en onderzoeksfinanciers die werken aan internationale ontwikkeling
  • Overzicht van databronnen, gerelateerd aan het coronavirus en COVID-19, verzameld door RIVM

Actueel

Onderzoek naar optimale inzet van COVID-19 vaccins bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem

Patiënten met bloedkanker of patiënten met een hiv-infectie hebben mogelijk een verminderde immuunrespons op vaccins. Het is van belang dat deze groepen patiënten goed beschermd worden tegen COVID-19. Er zijn echter nog veel vragen over de effectiviteit van vaccins ten gevolge van hun onderliggende ziekte en/of behandeling, die de effectiviteit van vaccinatie zou kunnen verminderen. Recent is als onderdeel van een netwerk van vaccinstudies...

Senior man krijgt vaccin van vrouwelijke dokter
Nieuws

WRR en KNAW starten scenariostudie naar brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft onze samenleving hard geraakt. Nu we ruim een jaar met dit virus leven is de vraag hoe het vanaf hier verder kan gaan. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en de KNAW starten daarom een gezamenlijke scenariostudie naar de brede impact van de coronacrisis om zo de Nederlandse regering strategisch te ondersteunen. We hebben hierbij oog voor de medisch-virologische aspecten van de pandemie, maar vooral ook...

Elders gezien

Stevig sociaal netwerk vergroot mentale veerkracht

COVID-19 heeft een grote impact op onze samenleving. Sommige groepen en gebieden worden harder getroffen dan andere. Vooral de kwetsbare groepen ervaren angst en uitzichtloosheid. Een goed gesprek, werk of meer sociaal kapitaal kan het leven zonniger maken. Een interdisciplinair onderzoeksteam onder leiding van socioloog Godfried Engbersen monitort wat de maatschappelijke impact van COVID-19 op de Nederlanders is.

Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website