Corona (het COVID-19 virus) heeft een grote impact op ons leven. In het COVID-19 programma zijn een aantal sport- en beweegprojecten gestart die verschillende aspecten van corona en sport onderzoeken. Een overzicht daarvan vindt u onderaan deze pagina.
Samen met onze partners Kenniscentrum Sport en Bewegen en Regieorgaan SIA vroegen we ons af wat de impact van corona is op de topsport, op de leefstijl van mensen, op het beweeggedrag van jongeren en wat het betekent voor grootschalige sportevenement. In 4 films, die New Scientist voor ons maakten, beantwoorden experts deze vragen.

De filmpjes

Leefstijl in coronatijden

Ons leefpatroon is snel veranderd door de komst van corona. Sommige mensen bewegen meer, anderen minder. Wat zijn daarvoor verklaringen? Wat weten we over de effecten van corona op leefstijl aanpassingen bij kwetsbare mensen? Waarom is gedragsverandering moeilijk? Een aantal experts geven antwoord op die vragen.

Bekijk het filmpje

Impact corona op topsport

Hoe is corona van invloed geweest op de topsporter en hoe komen zij deze periode door? Hoe ondersteunt de wetenschap sporters als zij hun beroep niet kunnen uitoefenen? Wat doet het met sportprestaties? Een topsporter en coach vertellen over hun ervaringen.

Bekijk het filmpje

De gezonde generatie

Wat doen jongeren zelf om fit te blijven in coronatijden? Hoe kan de wetenschap hen helpen gezond te blijven? Als we vaker periodes gaan krijgen waarin we thuis moeten blijven, hoe gaat de jonge generatie daarmee om? Een aantal experts en een jongere vertellen er meer over.

Bekijk het filmpje

Grootschalige sportevenementen en aerosolen

Sportevenementen met publiek zijn sinds de komst van corona niet meer mogelijk. Kan het in de toekomst weer wel? Welke rol spelen aerosolen (kleine vochtdruppels) bij de verspreiding van het virus? Wat doen die druppels in een ruimte waarin mensen sporten? Deze vragen beantwoorden een aantal experts.

Bekijk het filmpje

Sportprojecten in het COVID-19 programma

Sporten en bewegen in coronatijden: 2 nieuwe onderzoeken

Wat zijn de effecten van de 1,5 meter samenleving op ons beweeggedrag? Enhoe zit het met de ongelijkheid in sport en bewegen? Twee projecten die deel uitmaken van het aandachtgebied Maatschappelijke effecten van het COVID-19 programma onderzoeken dat:

  • Een project onderzoekt of onze omgeving toekomstbestendig is voor voldoende lichaamsbeweging in een ‘1,5m-samenleving.’
  • Het tweede project richt zich op de ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19 en de daarbij komende impact van sport voor een veerkrachtige samenleving.
Bekijk alle gehonoreerde projecten

Wetenschap helpt ook sport- en beweegprojecten te herstarten

Binnen de subsidieregeling ‘Wetenschap voor de Praktijk’ van het COVID-19 programma, zijn ook 4 projecten op het gebied van sport- en bewegen gestart:

  • Kwetsbare personen in beweging: aanpassing van het beweegaanbod aan het ‘nieuwe normaal’
  • Het COFIT-20 project: het stimuleren van lichamelijke activiteit middels online livestream groepslessen voor mensen met een ernstige psychische aandoening tijdens COVID-19
  • Invloed van grote (hardloop) evenementen op de besmettingsgraad van COVID-19
  • Wijkgerichte follow-up van ontsluiting van sportvelden en scholen in Leiden, de COVID Radar in de praktijk
Bekijk de projectomschrijvingen

Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)

Hoe kunnen we de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) beperken? Deze projecten uit de sport- en beweeghoek bieden creatieve oplossingen:

Sportinnovaties en COVID-19

Meer weten over samen oplossingen zoeken om te sporten, ook met publiek?

Naar de website van Sportinnovator

Sportinnovatie in de strijd tegen Corona

Man trekt beschermkleding aan

Wat is de toegevoegde waarde van koelvesten voor zorgprofessionals die werken met COVID-19 patiënten? De onderzoekers vertellen het in dit filmpje.

Bekijk het YouTube filmpje
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website