Onderwerpen

Uitgelicht

Arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld

Voor vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt, is de drempel naar werk vaak erg hoog. Hoe helpt De Nieuwe Toekomst, een interventie op het snijvlak van zorg en re-integratie, deze vrouwen op weg?

Lees over de effecten van De Nieuwe Toekomst

Lesmateriaal Krachtvoer gebruiken in onderwijspraktijk

Hoe zorg je ervoor dat méér vmbo-scholen deze lesmethode over gezonde voeding gebruiken? ‘Ik zie het als onze taak om ervoor te zorgen dat nieuw lesmateriaal ook daadwerkelijk in de onderwijspraktijk gebruikt gaan worden’, zegt Conny Kintzen.

Lees het nieuwste artikel in onze reeks 'Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk'

Aandacht voor leefstijlpreventie in hoger onderwijs

Kennis over preventie is versnipperd in het hoger onderwijs. Straks niet meer: (toekomstige) professionals leren in gesprek gaan met cliënten over een gezondere leefstijl én leren samenwerken met professionals in de ondersteuning.

Lees het nieuwste artikel in onze reeks 'Inbedding van preventie in onderwijs'

12 december expertbijeenkomst Alcoholpreventie

Welke kennis ontbreekt nog over alcohol(preventie)? Denk mee over de concept Kennisagenda Alcoholpreventie en over het verder inrichten van een kennisinfrastructuur.

Meld je aan voor de expertbijeenkomst

Veiligheidsplan effectief bij voorkomen suïcidaal gedrag

Reden genoeg om de kennis over gebruik van veiligheidsplannen onder behandelaren te vergroten. Hoe is deze kennis vergroot? We spraken hierover met Chani Nuij, Marjolein Veerbeek en Wouter van Ballegooijen.

 

Lees het interview

Verbeteren dienstverlening Werk en Inkomen: in de praktijk (video)

Het project ‘Coachen op de werkplek’ helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Daarbij staat investeren in vakmanschap centraal.

Bekijk de video

Preventie van kansspelverslaving

Dit nieuwe programma gaat kennis ontwikkelen over de preventie en behandeling van kansspelverslaving en stimuleert de benutting van deze kennis in de praktijk. Vanuit het Verslavingspreventiefonds heeft de Kansspelautoriteit deze opdracht gegeven.

Lees meer over het programma

Actueel

Vernieuwende financiering van preventie

Hoe krijgt financiering van preventieprojecten vorm, hoe toon je de positieve impact aan en welke uitdagingen ervaren projectleiders bij de financiering van preventie? Deze en andere leervragen stonden centraal op de 2e leernetwerkbijeenkomst van Gemeenten Samen Gezond op 13 oktober. Lees verder in onze publicatie!

Pagina

Eerste stappen voor een domeinoverstijgend programma Gezonde Leefomgeving

Naar aanleiding van de Kamerbrief (april 2021) bereiden RIVM en ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van LNV het programma Gezonde Leefomgeving voor.

Begin 2023 worden verschillende verkenningen, kennisprogramma's, een businesscase en het programmaplan Gezonde en Groene Leefomgeving opgeleverd, die een belangrijke basis vormen voor het uiteindelijke programma Gezonde Leefomgeving. De verschillende producten delen beide...

groep sportende mensen in stadspark
Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Expertbijeenkomst Alcoholpreventie

Welke kennis ontbreekt nog over alcohol(preventie)? Deze vraag staat centraal tijdens deze expertbijeenkomst van ZonMw en het Trimbos-instituut.

Lees meer

NNvT Congres 2023

Save the date! De datum van het negende NNvT congres is bekend! Op vrijdag 14 april 2023 vindt ons jaarlijkse congres over tabaksonderzoek weer plaats, dit keer bij Villa Jongerius in Utrecht. Kom jij ook?

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website