Gerelateerde onderwerpen

Uitgelicht

Taskforce Preventie

Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling. Deze route pleit voor een multidisciplinaire taskforce om bestaande initiatieven bij elkaar te brengen en een onderbouwing, uitwerking en bestedingsplan op te stellen voor de vereiste investeringen. De NFU en ZonMw nemen het initiatief tot deze taskforce. De taskforce gaat zich in eerste instantie richten op een kennisagenda voor preventie, omdat de route heeft uitgewezen dat hier wetenschappelijk en maatschappelijk de meeste verneiuwing te bereiken valt. Meer informatie bij Jos Zandvliet

Lees de hele nieuwsbrief van NWA

Martine Bouman ontvangt Parel

ZonMw Parel

Prof. Dr. Martine Bouman heeft op 12 april tijdens het Nederlandse Congres voor Volksgezondheid een Parel gekregen voor haar werk op het terrein van innovatieve gezondheidscommunicatie.

Bekijk de parelprojecten van ZonMw

Eigen ervaring alléén is onvoldoende om anderen te kunnen helpen

Het is heel erg moeilijk om iemand te weerhouden van suïcide. Christine Meijer heeft het zelf meegemaakt en bij anderen ervaren. Het motiveert haar om suïcidepreventie op de kaart te zetten. Ze doet dat als commissielid van het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie van ZonMw.

Lees het interview met Christine Meijer

Bevolkingsonderzoek darmkanker in internationale top

Internationaal behoort Nederland met het bevolkingsonderzoek darmkanker tot de koplopers. Hoogleraar Evelien Dekker (AMC) is enthousiast over de resultaten. Nieuwe wetenschappelijke inzichten laten zien dat er meer maatwerk nodig is, en een betere opsporing van poliepen.

Lees meer over dit artikel in Mediator

Suïcidale patiënt kan veilig aan onderzoek meedoen

Uit onderzoek blijkt dat deelname van suïcidale personen aan experimentele studies niet leidt tot meer suïcides of suïcidepogingen. Daarnaast leidde het vragen naar suïcidaliteit niet tot meer suïcidale gedachten, wensen, plannen of handelingen. De conclusies van het onderzoek hebben de onderzoekers verwerkt in een handreiking voor METC’s en onderzoekers. 

Op 4 mei 2017 organiseerde ZonMw een bijeenkomst voor onderzoekers en andere geïnteresseerden over de handreiking. De belangrijkste aandachtspunten uit deze bijeenkomst kunt u lezen in dit verslag.

Bekijk de handreiking voor METC’s en onderzoekers

Hulp voor professionals bij inzet preventieve interventies

www.meerbereikmetpreventie.nl biedt professionals hulp in de inzet van preventieve interventies bij psychische klachten en schadelijk middelengebruik.

Over preventie

Mensen worden weliswaar steeds ouder maar tijdens hun leven zijn steeds meer mensen chronisch ziek. De gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden zijn groot en dreigen groter te worden. Door de omslag van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid wordt binnen de zorg in de toekomst ook meer gewerkt aan het behoud van gezondheid.

Meer informatie over preventie bij ZonMw

Blijf op de hoogte

afbeelding Preventienieuwsbrief

Deze nieuwsbrief laat u de impact van preventief onderzoek zien. U leest over projecten, resultaten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van preventie, gezondheidsbescherming, voedingsport en bewegen.

abonneren

Preventieprogramma 5

Er ligt een grote uitdaging om de gezondheid te verbeteren. We worden steeds ouder, maar tijdens hun leven zijn steeds meer mensen chronisch ziek. Dit heeft effect op kwaliteit van leven, maar ook op participatie in de samenleving, arbeidsproces en zorguitgaven.

Programmatekst Preventieprogramma 5

Hoe kan UMC-onderzoek beter aansluiten bij de praktijk?

Onderzoek dat wordt gedaan door Universitair Medische Centra (UMC's) moet beter aansluiten bij de praktijk van zorg en preventie. Dat vraagt om structurele samenwerking met andere zorgverleners, patiënten en gemeenten, zodat de vragen worden onderzocht die er in de praktijk toe doen. 

Dat schrijft de Gezondheidsraad in het rapport ‘Onderzoek waarvan je beter wordt’

Nationale onderzoeksagenda tabaksverslaving

Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) werkt samen met ZonMw en het ministerie van VWS aan een onderzoeksagenda tabaksverslaving. Samen met onderzoekers, maatschappelijke partijen en financiers van onderzoek zijn inmiddels onderzoeksprioriteiten vastgesteld. De Alliantie Nederland Rookvrij faciliteert dit proces.

Meer weten over de Nationale onderzoeksagenda tabaksverslaving?

Actueel

Volg via RSS

Heilige boontjes leidt lastpakken op tot barista's

Het artikel over Heilige Boontjes is onderdeel van een serie waarin recente onderzoeken in het kader van kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk' worden belicht. De serie laat zien wat wel en niet werkt in het sociaal domein. Ook lees je hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan.

Elders gezien

Trimbos lanceert vragenlijstonderzoek naar het Europees nachtleven en middelengebruik

Het gebruik van lachgas en 4-fluoramfetamine (4-FA) onder jongeren is toegenomen. Bij beide drugs is relatief weinig bekend over de gebruikersgroepen. Dit verdiepende onderzoek van het Trimbos-instituut, gesubsidieerd door ZonMw, brengt kenmerken van ‘heavy users’, zoals frequentie van gebruik, samenhang met het gebruik van andere drugs, context van gebruik en (ervaren) gezondheidseffecten in kaart.

Elders gezien

Gemeenten in gesprek met ZonMw over sociaal domein

ZonMw heeft veel kennis op het gebied van gemeentelijke vraagstukken rond zorg en ondersteuning, jeugd en werk. Samen met gemeenten wil ZonMw investeren in een duurzame kennisinfrastructuur op het gebied van het sociaal domein. Daarom gaat ZonMw op donderdag 18 mei de dialoog aan met een aantal gemeenten.

Nieuws

Verslag bijeenkomst over handreiking inclusie suïcidale mensen in onderzoek

Op 4 mei 2017 was de bijeenkomst Handreiking Suïcidale patiënten in onderzoek. Aanleiding voor de bijeenkomst: METC’s zijn terughoudend in het toelaten van kwetsbare personen in onderzoek. Ad Kerkhof en Annemiek Huisman hebben onderzoek gedaan of het includeren van suïcidale patiënten in experimenteel onderzoek risico’s met zich meebrengt. De bevindingen zijn ook beschreven in een handreiking. De belangrijkste aandachtspunten uit deze bijeenkomst...

Pagina
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Onderwerpen

 • Voorkomen of verkleinen gezondheidsverschillen die samenhangen met verschil in sociaaleconomische status
 • Verklarend onderzoek naar deze relatie voor alle sociaaleconomische niveaus (gradiënt)
 • Intersectoraal en multidisciplinair onderzoek, denk bijv. aan ruimtelijke ordening, economie, psychologie, bestuurskunde, demografie, genetica e.d.
 • Altijd in samenhang met onderzoek naar gezondheid
 • Welke rol spelen gezondheidsvaardigheden hierbij?

  Onderdeel van programma

  Preventieprogramma 5

  Geplaatst op

  12 mei 2017

  Deadline

  25 augustus 2017,
  14.00 uur

  Bekijk

  Contact

  Karin van Gorp

  Programmacoördinator

  Telefoonnummer+31 70 349 53 17
  E-mailadresGorp@zonmw.nl
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website