Informatiepagina subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen Onderzoek met Bestaande Data 1

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieoproep voor Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1 opengesteld. Naast de informatie die u in de subsidieoproep kunt lezen, vindt u op deze pagina aanvullende informatie en tips die van pas kunnen komen bij het schrijven van een subsidieaanvraag.

Deze nieuwe subsidieronde binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is bedoeld om projecten te subsidiëren waarin geneesmiddelenonderzoek wordt gedaan met klinische Real World Data (RWD) die zijn verzameld in bestaande (aandoeningengerichte) registers. Het (secundair) gebruik van RWD uit registers voor onderzoek is relatief nieuw in Nederland, maar kent veel potentie voor sneller, betaalbaar en uniek onderzoek. Wij zijn voor deze ronde op zoek naar projecten waarin het gebruik van data uit registers een aantoonbare meerwaarde heeft voor het geneesmiddelenonderzoek.

Oproeptekst Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1

Let op: De tekst in de subsidieoproep is altijd leidend.

Doel en kaders

Het GGG-programma richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het doel van het GGG-programma is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. In deze ronde doen we dat door onderzoek met bestaande data uit registers te stimuleren. Hierbij definiëren we een register als een dataset die structureel, continu en op vooraf afgesproken wijze wordt verzameld. Het register moet bij aanvang en tenminste gedurende de looptijd van het project actief data verzamelen.

Een secundair doel van deze ronde is dat de binnen het project de kwaliteit en FAIRness (findable, accessible, interoperable, reusable) van registers wordt verbeterd, zodat de projecten in deze ronde niet alleen een prangend klinisch vraagstuk oplossen, maar ook toewerken naar een onderzoekslandschap waarin data van hoge kwaliteit hergebruikt, gedeeld en gecombineerd kunnen worden.

Voor deze subsidieronde is een totaalbudget van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Er wordt geen maximum gesteld aan het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. De maximale looptijd van een project is 36 maanden.

Interviews ervaringsdeskundigen in het doen van register-gebaseerd onderzoek

In een interview vertelt Dennis van Veghel (directeur-bestuurder Nederlandse Hart Registratie) over zijn ervaringen met het beheren van een register en het doen van register-gebaseerd onderzoek.

Afbeelding
portret Dennis van Veghel
Dennis van Veghel, directeur-bestuurder van de NHR

Ilja Tchetverikov (reumatoloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht) vertelt in een interview over het opzetten van het DEPAR-register. In dit register zijn data opgenomen van meer dan 1000 patiënten met artritis psoriatica.

Afbeelding
portret Ilje Tchetverikov
Ilja Tchetverikov, reumatoloog

Neuroloog Brigit de Jong en patiëntvertegenwoordiger Robert van den Bos vertellen in een dubbelinterview over de landelijke MS kwaliteitsregistratie.

Afbeelding
portret neuroloog Birgit de Jong
Brigit de Jong, neuroloog

Aukje Andringa, manager van het Nederlands CP register, Marieke van Driel, voorzitter van de patiëntenvereniging CP Nederland en Kinderrevalidatiearts Annemieke Buizer vertellen over de opzet het gebruik en de toekomst van het Nederlands CP register.

Afbeelding
Portret van Aukje Andringa, Marieke van Driel en Annemieke Buizer
vlnr: Aukje Andringa, Marieke van Driel en Annemieke Buizer

Informatie en handige tips voor het schrijven van een subsidieaanvraag

Op de pagina ‘Hoe werkt subsidie aanvragen?’ vindt u uitgebreide informatie over het aanvragen van subsidie bij ZonMw. In de filmpjes hieronder gaan we dieper in op de elementen die een succesvolle aanvraag moet hebben.

Bekijk de presentatie 'Instructie Bestaande Data Ronde 1' door Sabine van Dijk

Bekijk de presentatie 'Tips en tricks voor het schrijven van een goede subsidieaanvraag'

FAIR data van goede kwaliteit

ZonMw hecht veel waarde aan het optimaal gebruik en herbruiken van data. Hiervoor is het essentieel dat data die voortkomen uit door ZonMw gesubsidieerde projecten Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR) zijn. Op de pagina ‘Alles over FAIR-datamanagement bij ZonMw’ vindt u veel informatie over hoe u dit binnen uw project aan kunt pakken.

Bekijk het gesprek tussen Sabine van Dijk en Ellen Carbo over 'FAIR data'

Implementatie en impact

Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En laat je dat zien?
Pauline Goense, stafmedewerker Implementatie ZonMw, licht dit toe.

Om de resultaten van uw project succesvol te implementeren in de praktijk, is het van belang tijdens het hele project nauw samen te werken met uw stakeholders. Op de pagina ‘Implementatie en Impactleest u wat ZonMw van u verwacht.

Bekijk de presentatie van Pauline Goense over implementatie

Tijdpad van de subsidieronde

FAIR data workshop 12 december 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 23 januari 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referenten 1 maart 2024
Deadline indienen wederhoor 14 maart 2024, vóór 14.00 uur
Besluit eind juni 2024
Uiterlijke startdatum december 2024

 

Contact met het team voor specifieke vragen

Het Onderzoek met Bestaande Data team bestaat uit:

  • Sabine van Dijk, programmamanager
  • Emily van der Lugt, programmasecretaris
  • Margo Briejer, coördinerend clusterassistent

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de Onderzoek met Bestaande Data Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Colofon

Tekst: ZonMw
Foto's: Mark van den Brink, ZonMw