Voorwaarden en verplichtingen

Bij het aanvragen van subsidie bij ZonMw zijn er rechten, voorwaarden en verplichtingen om rekening mee te houden.

Algemene subsidiebepalingen

De rechten, voorwaarden en verplichtingen van een subsidieaanvrager volgen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Titel 4.2 van de Awb bevat specifieke bepalingen die van toepassing zijn op subsidies van ZonMw. Daarnaast zijn de Algemene subsidiebepalingen ZonMw van toepassing.

Samenwerking en het voorkomen van staatssteun

ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van partijen. Daarbij geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun of als daardoor niet aan de algemene subsidiebepalingen van ZonMw of voorwaarden van de subsidieoproep kan worden voldaan. Subsidies die ZonMw verstrekt, worden aangemerkt als financiële steun vanuit de overheid. Ondanks dat er sprake kan zijn van staatssteun, kan ZonMw in veel gevallen toch subsidie verstrekken door toepassing van ’staatssteuninstrumenten’: de-minimis, AGVV en DAEB. In de subsidieoproepen staat welke regeling(en) van toepassing zijn.

Financiële voorwaarden

ZonMw maakt onderscheid tussen universiteiten en UMC’s en overige instellingen. Bij het indienen van subsidieaanvragen en bij de subsidieverantwoording door universiteiten en UMC’s is het ‘akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008’ van toepassing.

Voor overige instellingen gelden bij de subsidieaanvraag de richtlijnen voor het opzetten van de begroting zoals opgenomen in de ‘voorwaarden overige instellingen’.

Aanvullende verplichtingen

Open Access publiceren

Houd er rekening mee dat alle publicaties uit het door ZonMw gesubsidieerd onderzoek: Open Access gepubliceerd moeten worden, gedeponeerd moeten worden in het European PMC repository en ingediend moeten worden bij ZonMw als opgeleverd product.