Evaluatie en monitoring van start op programma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) gaat het ZonMw-programma ‘Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak’ lerend monitoren en overkoepelend evalueren. Zo worden leerpunten gebundeld, onderlinge interactie gestimuleerd en de uitvoering van projecten versterkt. Dat doet de AWGL samen met Pharos en Platform31, mede door de inzet van een aantal medewerkers van deelnemende GGD'en.

Lerend monitoren en evalueren op inhoud en proces

Bij het lerend monitoren en overkoepelend evalueren legt het project Evaluatie programma gezonde leefomgeving integrale aanpak de focus op inhoud en proces. Om zowel over de inhoud, interacties en uitvoering van de projecten te leren.

Lerend monitoren en evalueren is belangrijk voor:

  • het versterken van projecten
  • het bundelen van leerpunten
  • het herkennen van interacties tussen projecten

Door tussentijds te evalueren en daarvan te leren kan een aanpak of beleid verder komen. Daarmee kunnen monitoring en evaluatie lessen opleveren die interessant zijn voor overheden, uitvoerders, adviseurs en onderzoekers. Denk aan lessen om inwoners te betrekken en te bereiken bij een gezonde leefomgeving. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor iedereen

Ondersteuning lopende projecten

De evaluatie ondersteunt de lopende projecten binnen het programma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak  in leersessies om de impact te vergroten. 

Het gaat dan projecten uit de rondes: 

Dit project loopt tot september 2025. 

Over het programma Gezonde leefomgeving integrale Aanpak

De ronde is onderdeel van het subsidieprogramma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak. Deze zet in op de samenwerking tussen verschillende disciplines, domeinen en stakeholders voor een gezonde leefomgeving in de nabijheid voor iedereen, en het (beleids)proces dat daaraan is verboden. Centraal staat het samen leren en het (door)ontwikkelen van kennis. Zo dragen we bij aan een gezonde leefomgeving voor iedere inwoner van Nederland. 

Breed programma i.s.m. RIVM

Het ZonMw-programma ‘Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak’ is onderdeel van het bredere programma Gezonde Leefomgeving dat ZonMw en RIVM uitvoeren in opdracht van het ministerie van VWS. 

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Preventie  en LinkedIn via ZonMw: Preventie