Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak

kinderen op speelplaats
Hoe kan je de leefomgeving zo aanpassen, dat de gezondheid van inwoners verbetert? Dit programma richt zich op (het door ontwikkelen van) praktijkkennis, een integrale aanpak en op ‘samen leren’. Met de op te leveren kennis kunnen gemeenten en GGD’en gezondheid meewegen bij het inrichten en beheren van de fysieke omgeving. Zo dragen we bij aan een gezonde leefomgeving voor iedere inwoner van Nederland.

Aanleiding

Er is steeds meer aandacht voor de invloed van leefomgeving op onze gezondheid. De omgeving waar je woont heeft effect op je mentale, sociale en fysieke welzijn. Een gezonde leefomgeving ervaar je als aantrekkelijk en prettig, nodigt uit tot gezond gedrag (gezondheidsbevordering) en verlaagt de druk op de gezondheid (gezondheidsbescherming).

In kwetsbare wijken en gebieden is vaak een stapeling van factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden, waaronder de leefomgeving. Door veranderingen in de leefomgeving in kwetsbare wijken en gebieden, kunnen gezondheidsverschillen verkleinen.

Om een gezonde leefomgeving in de praktijk te realiseren is een integrale aanpak over verschillende domeinen van cruciaal belang. Door bij het ontwikkelen en beheer van de leefomgeving rekening te houden met bijvoorbeeld gezonde lucht, ruimte voor wandelen en fietsen en gezonde voeding kan er bijgedragen worden aan het mentale, sociale en fysieke welzijn van de inwoners.

Doel

Met dit subsidieprogramma zetten we in op samenwerking tussen verschillende disciplines, domeinen en stakeholders in praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Centraal staat samen leren en kennis (door)ontwikkelen ten behoeve van een gezonde leefomgeving. Samenwerking is hier in cruciaal: tussen verschillende vakgebieden en domeinen en tussen nationale, regionale, lokale publieke én private organisaties. En bovenal met én voor de inwoners. Met als ambitie dat gemeenten en GGD’en  gezondheid vanzelfsprekend mee gaan wegen bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van de leefomgeving.

Samenwerking

Dit subsidieprogramma is onderdeel van het bredere programma ‘Gezonde Leefomgeving’ dat ZonMw en RIVM uitvoeren in opdracht van het ministerie van VWS. Uiteraard werken RIVM en ZonMw daarbij nauw samen met partners.

Drie subsidieronden

Binnen dit programma zijn drie subsidierondes:

 1. Open subsidieronde: Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden. Deze oproep legt de focus op samen leren. In januari 2024 zijn 10 projecten gehonoreerd die in maart 2024 starten.
 2. Subsidieronde Evaluatie Projecten
 3. Open subsidieronde: Toepassen van kennis over een gezonde leefomgeving

Voorbereiding

Ter voorbereiding op dit subsidieprogramma stelden Platform31, Pharos en IVO in opdracht van ZonMw de kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken op.

Ook zijn er drie living labs gestart. De resultaten hiervan nemen we mee in dit subsidieprogramma. De living labs ondersteunen gemeenten door het inzetten van instrumenten en maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Hierbij werken zij samen over de domeinen heen. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk.

Prioriteit gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Blijf op de hoogte van dit programma via onze themapagina Gezonde leefomgeving.

Commissieleden

Voorzitter

 • P.M. (Paulien) van Haastrecht

Vice-voorzitter

 • M. (Marjolein) Bolhuis-Eijsvogel

Commissieleden

 • ir. J. (Jeanine) Beekman
 • drs. H.M.E. (Hadewych) Cliteur
 • dr. M. (Mariël) Droomers
 • dr. J. A. (Judith) Hin
 • M. (Maarten) Hoorn
 • drs. M. (Merijn) de Jong
 • drs. M. (Mirjam) Mascini
 • drs. I. (Imke) van Moorselaar
 • A. (Annette) Postma
 • prof. dr. ir. P.J.V. (Pieter) van Wesemael

Waarnemers

 • dr. ir. H. (Hanneke) Kruize
 • R. (Renske) van Tol

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 6.810.000
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %

Rianne Weggemans

Senior programmamanager
Glia [at] zonmw.nl

Sophie Rijsman

Programmamanager
glia [at] zonmw.nl

Ilse Rensen

Programmasecretaris
glia [at] zonmw.nl

Op de hoogte blijven?