Diversiteit in de palliatieve zorg

Interviewreeks
Hoe verleen je goede zorg en ondersteuning aan alle mensen in de palliatieve fase en hun naasten, met verschillende culturele achtergronden of gezondheidsvaardigheden? En hoe betrek je een diverse groep ervaringsdeskundigen in onderzoek?

Praktische handvatten en tips

Iedereen heeft recht op een goede gezondheid, passende zorg, kwaliteit van leven en volwaardige deelname aan de samenleving. Leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en het al dan niet hebben van een beperking staan hier los van. Wij vragen in ons programma Palliantie blijvend aandacht voor gezondheidsverschillen. Dit vinden wij belangrijk om de palliatieve zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van élke patiënt in de palliatieve fase en hun naasten. Diversiteit van mensen komt dan ook terug in onze projecten. Lees meer hierover in onderstaande interviews. 

Afbeelding

Betere palliatieve zorg voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Hoe herkent u mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, en hoe laat u ook hen meebeslissen over zorg die ze ontvangen? Deze nieuwe hulpmiddelen helpen hierbij.
Afbeelding

Diversiteit in onderzoek: zó lukt het

Hoe betrekt u mensen met een migratieachtergrond als ervaringsdeskundige in uw onderzoek, zodat uw resultaten bij alle patiënten en naasten aansluiten? Shirley Ramdas (NOOM) en Mehmet Uygun (SGAN) geven een aantal tips.
Afbeelding

Gesprekken over levensvragen met patiënten met dementie of een migratieachtergrond

Hoe kunt u de zorg goed laten aansluiten op wat mensen met dementie of een migratieachtergrond in de palliatieve fase nodig hebben? Het gespreksmodel Diamant geeft handvatten om te praten over levensvragen.
Afbeelding

Cultuursensitief communiceren met ziekenhuispatiënten

Hoe gaat u in het ziekenhuis om met specifieke wensen van patiënten en hun naasten met een migratie- en moslimachtergrond? Geestelijk verzorger Saïda Aoulad Baktit traint hier zorgverleners al jaren in. Ze deelt haar tips en aanbevelingen.
Afbeelding

‘Deze toolbox over diversiteit ga ik bij elk project gebruiken’

De toolbox 'Diversiteit in palliatieve zorgprojecten' maakt rekening houden met diversiteit in projecten een stuk eenvoudiger. U ontvangt praktische handvatten hoe u diversiteit in uw onderzoek kunt meenemen.
Afbeelding

‘E-learning draagt bij aan waardige laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond’

Een nieuwe e-learning geeft studenten van mbo-zorgopleidingen inzicht in wat een waardige laatste levensfase is voor patiënten met verschillende culturele achtergronden. Wat houdt dat precies in?
Afbeelding

'Het is eenzaam als niemand over je naderende dood begint'

In veel culturen is de naderende dood een groot taboe, waardoor het lastig is voor patiënten om hierover te praten met naasten. Hoe doorbreek je dit? Voorlichtingsfilms in verschillende talen helpen u bij het op gang brengen van deze gesprekken over leven en dood.