Diversiteit

We streven naar een goede kwaliteit van leven en gezondheid voor iedereen. Om dat te bereiken, is soms een verschillende behandeling nodig, want mensen zijn divers. Daarom zetten we in op een samenleving, gezondheidszorg en onderzoek waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen.

Rekening houden met verschillen tussen mensen

Iedereen heeft een leeftijd, opleiding, sociaal-economische status, sekse, gender, seksuele oriëntatie, etniciteit en fysieke en mentale gesteldheid. Wanneer in de samenleving, gezondheidszorg en onderzoek geen rekening wordt gehouden met deze verschillende kernmerken, gaat dit ten koste van de gezondheid van mensen. Met financiering van onderzoek naar diversiteit willen we gezondheidsverschillen verkleinen.

Diversiteit omvat de biologische, sociaal-culturele en maatschappelijke verschillen tussen mensen.

Diversiteit in de zorg

Diversiteit in patiënten

De gezondheidszorg is van oorsprong ingericht door en voor witte, hoogopgeleide mannen. Ieder mens in de samenleving kan echter zorg nodig hebben. Het is daarom belangrijk de zorg inclusief in te richten, zodat we passende zorg voor iedereen kunnen bieden. De palliatieve zorg biedt informatie uit onderzoeksresultaten en hulpmiddelen, die breed toepasbaar zijn. Ook hebben we kennis gebundeld waarmee zorgprofessionals rekening kunnen houden met verschillen tussen mannen en vrouwen.

Transgenderzorg

Door een toename aan transgender personen dat medische hulp zoekt, is de wachttijd opgelopen naar 2 tot 3 jaar. Onderzoeksresultaten geven antwoorden op vragen over de toenemende zorgvraag naar transgenderzorg. Meer informatie over de ontwikkelingen vindt u op de pagina over transgenderzorg.

Diversiteit in zorgmedewerkers

De gezondheidszorg staat onder druk, met personeelstekorten, een hoge werkdruk. Ook zijn er gezondheidsproblemen bij zorgmedewerkers wat zorgt voor verzuim en uitval. Uit onderzoek blijkt dat armoede, racisme, discriminatie, genderongelijkheid en schulden belangrijke oorzaken zijn van gezondheidsklachten bij zorgmedewerkers. Ook wordt er nog te weinig rekening gehouden met mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgmedewerkers. Beide publicaties bieden oplossingsrichtingen om een stap te zetten richting het oplossen van de problemen.

Diversiteit in de samenleving

Ook in onze samenleving kunnen verschillen tussen mensen een grote rol spelen. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze er niet bij horen als ze bijvoorbeeld last hebben van mentale klachten, een beperking of chronische aandoening. Het vraagt bewuste inspanning van een samenleving om een waardige plek voor iedereen te zijn. Er is meer kennis nodig hoe we dat goed kunnen stimuleren. Met kennisontwikkeling op het gebied van inclusie dragen wij ZonMw bij aan een inclusieve samenleving.

Sociaal-economische gezondheidsverschillen

In Nederland is er steeds meer oog voor diversiteit. De verschillen op basis van opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt zorgen voor gezondheidsongelijkheid. Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Met preventieonderzoek zetten we in op het verkleinen van deze verschillen. We stimuleren het ontwikkelen van lokale netwerken en effectieve integrale aanpakken om achterstanden in gezondheid te verminderen.

Afbeelding
Arfan Ikram
Wij zijn binnen ZonMw actief bezig om sekse, gender en diversiteit een goede plek te geven in onderzoeksprogrammering. Met onze opgedane ervaringen willen we vervolgens een voorbeeldrol vervullen voor andere financiers.
Arfan Ikram, voorzitter ZonMw en hoogleraar

Diversiteit in onderzoek

Wanneer er in onderzoek rekening gehouden wordt met verschillen tussen mensen, zijn de resultaten toepasbaarder voor iedereen. Met name ook voor mensen voor wie een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is. Maar hoe kunnen onderzoekers diversiteit integreren in hun onderzoek? Het betrekken van verschillende mensen bij het onderzoek helpt, zo ook mensen met een migratieachtergrond. Ook hebben we een veelgestelde vragen pagina waar informatie en tools zijn gebundeld. Onderdeel van de tools zijn de e-books voor aanvragers en beoordelaars met tips en checklists om goed aandacht te hebben voor sekse, gender en diversiteit in onderzoek.

Meer informatie over aandacht voor diversiteit en inclusie in onderzoek.

Diversiteit binnen ZonMw

Het thema diversiteit en inclusie staat hoog op de agenda bij ZonMw. In het Gender Equality Plan (GEP) van ZonMw staan onze ambities op dit gebied voor zowel het subsidiebeleid als het werkgeversbeleid beschreven.

De verantwoordelijkheid en bijdrage van ZonMw aan het verbeteren van de gendergelijkheid in de wetenschap is tweeledig:

  • In de eerste plaats kennen we gendergelijkheid binnen het inclusie & diversiteit (I&D) subsidiebeleid. Enerzijds zetten we ons hiermee in om onder andere gendergelijkheid te vergroten binnen de populatie van onderzoekers die financiering aanvragen bij ZonMw. Anderzijds wordt binnen het subsidiebeleid aandacht besteed aan de biologische, sociaal-culturele en maatschappelijke verschillen tussen mensen.
  • In de tweede plaats kennen we het werkgeversbeleid waarbij we streven naar gendergelijkheid als onderdeel van een inclusieve organisatie met een divers personeelsbestand.

Meer hierover leest u het Gender Equality Plan (GEP) van ZonMw.

Gender Equality Plan - GEP

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Diversiteit en Inclusie

Robert Jabroer
participatie [at] zonmw.nl