Samenwerking in onderzoek en hulpverlening is essentieel om de zorg voor slachtoffers van loverboys te verbeteren en de kennis hierover te vergroten. Matchen bij de kennisontwikkeling over slachtoffers van loverboys is nodig om meer uit onderzoeken te kunnen halen. Het is belangrijk om zorg te geven die echt bij die unieke jongere past. Dus matched care in plaats van hokjesdenken. Samenwerken is noodzakelijk om echt vooruitgang te boeken. Dat waren conclusies van de bijeenkomst Loverboys in 2019.

Vragen die toen naar voren kwamen waren: Hoe bereik je slachtoffers van loverboys en hoe begeleid je hen naar gepaste hulp? Hoe voorkom je verlies van kennis bij de overdracht van cliënten? Op donderdag 9 april 2020 vindt een vervolgbijeenkomst plaats. Er zal dan een update worden gegeven vanuit de lopende onderzoeksprojecten. Ook horen we graag welke samenwerkingen er het afgelopen jaar zijn ontstaan of geïntensiveerd. Of aan welke samenwerking er juist behoefte is en hoe we daarin kunnen faciliteren. Noteer de datum nu vast in uw agenda en geef u op.

Datum: donderdag 9 april 2020
Tijd: 14.00-17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht.

Voor wie?

Bent u werkzaam in het veld van loverboys of mensenhandel? Doet u onderzoek naar de problematiek of bent u dagelijks met de slachtoffers aan het werk? Bent u ervaringsdeskundige en wilt u me uw kennis een bijdrage leveren om de zorg voor slachtoffers van loverboys te verbeteren? Dan bent u van harte welkom bij de bijeenkomst. Wij hopen op een brede mix van disciplines. Ook als u niet aanwezig was op de bijeenkomst van 2019, bent u welkom.

Wat kan ik verwachten?

Het programma wordt nog verder uitgewerkt maar vast staat dan er 2 projecten vanuit het ZonMw-programma Veilig Opgroeien aanwezig zullen zijn. In het ene project wordt de effectiviteit en het bereik van een aantal zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys onderzocht en in het andere project wordt onderzoek gedaan naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys. Zodra het programma definitief is communiceren we dit via onze website en nieuwsbrief Jeugd. Om een indruk te krijgen van de bijeenkomst van 2019 kunt u een kijkje nemen in het verslag van de bijeenkomst.

Hoe meld ik me aan?

U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website