Parel voor oudertraining ScheidingsATLAS

De training ScheidingsATLAS helpt ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn met het vormgeven van het hernieuwde ouderschap. In deze korte training krijgen ouders steun, informatie en tools om beter met de scheiding om te kunnen gaan. Door het laagdrempelige en preventieve karakter van de training, het hiaat waarin de training voorziet en de impact die de training heeft op ouders, ontving ScheidingsATLAS uit handen van ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis op 10 september 2021 een ZonMw Parel.

'Ik vind het mooi om te zien dat ouders de training goed waarderen, zich gesteund voelen en handvatten krijgen om met de moeilijke situatie om te kunnen gaan. Bovendien is er geen vergelijkbare training, die ouders tijdens hun scheiding preventief steun en informatie biedt. Dat de training daarnaast is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis en is opgezet samen met professionals én ervaringsdeskundigen, geeft ons alle reden om dit project een ZonMw Parel te geven.'
– Véronique Timmerhuis, directeur ZonMw

Ondersteuning bij ouderschap na scheiding

Ouders die uit elkaar gaan, zijn geen partners meer, maar blijven wel samen verantwoordelijk voor de kinderen. Dit kan vragen, onzekerheid en stress oproepen, bijvoorbeeld over de impact van de scheiding op de kinderen, opvoeding na de scheiding en communiceren met de andere ouder. De training ScheidingsATLAS helpt ouders beter om te gaan met de scheiding en ondersteunt hen bij het vormgeven van hernieuwd ouderschap. Ouders krijgen tijdens de training steun, informatie en tools om antwoorden op de vragen te vinden.

Online en groepstraining

De training is beschikbaar in online vorm en als groepstraining. Sommige ouders geven de voorkeur aan het groepsprogramma, terwijl anderen liever op eigen gelegenheid en tijd de online sessies willen volgen. In alle varianten kunnen ouders zonder hun ex-partner deelnemen.

  • De groepstraining bestaat uit 2 interactieve bijeenkomsten verzorgd door gecertificeerde trainers. In tweemaal 3 uur worden tips en ervaringen uitgewisseld. Ook worden animaties en (video’s van) rollenspellen bekeken en begeleide oefeningen gedaan.
  • De online variant kan iedere ouder op een eigen moment en op eigen tempo volgen. Ouders krijgen in de training tips en informatie en bekijken korte filmpjes van experts en andere gescheiden ouders. Ook spelen acteurs enkele herkenbare scènes. Onderdelen van de training worden afgesloten met quiz-achtige vragen, met feedback op antwoorden.

Een van de deelnemers vertelt [in onderstaande video]: ‘Ik heb mijn modus operandi met de kinderen gevonden en kan daar ook echt van genieten. Inmiddels kan ik het proces loskoppelen van het contact met mijn kinderen. De toekomst is anders dan ik voor ogen had, maar ik heb er zin in.’

Beter toegerust op ouderschap na scheiding

Na de ontwikkeling van ScheidingsATLAS deed TNO onderzoek naar het effect van de training. Uit dit onderzoek bleek dat ouders heel enthousiast waren. Het merendeel voelde zich na deelname inderdaad geïnformeerd en beter toegerust op het ouderschap na scheiding. Ze gaven aan handvatten te hebben gekregen voor de ondersteuning van de kinderen en communicatie met de andere ouder. Ze voelden zich gesteund en hebben een zetje in de rug gekegen om met nieuwe informatie en ideeën aan de slag te gaan. Ouders gaven daarnaast ook aan dat ze de training ook andere ouders zouden aanraden.

Hoe is de training ontwikkeld?

TNO ontwikkelde de training ScheidingsATLAS samen met projectpartners van het Kenniscentrum Kind en Scheiding, Humantias Almere en e-health aanbieder Minddistrict. Het werd daarbij ten dele afgeleid van de Amerikaanse goed onderbouwde en positief geëvalueerde trainingACT for the Children (Assisting Children Through Transition). Bij de ontwikkeling werden naast de ontwikkelaar van deze interventie ook Nederlandse experts, vertegenwoordigers van gemeenten en gescheiden ouders betrokken.

'ScheidingsATLAS is voor mij zo’n project waar ik als projectleider veel plezier uit haal en energie van krijg. Ik ben dankbaar dat we een training konden ontwikkelen die aansluit bij een duidelijke behoefte in de praktijk, door ouders in scheiding informatie en steun te bieden. Zeker omdat we de training hebben kunnen ontwikkelen in een geweldige synergie met de doelgroep en sterke projectpartners. Deze parel voelt dan ook als de spreekwoordelijke kers op de taart.'
- Mariska Klein Velderman, projectleider.

Over de ZonMw Parel

Het onderzoek is geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw en maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie heeft de projectgroep de ZonMw Parel toegekend. Dat is een ereprijs voor een project met grote maatschappelijke impact.