Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis komt voort uit het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De opgave van dit programma van de Rijksoverheid is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.

Over dit programma

Kennis voor beleid en praktijk

Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals. De kennis hierover is momenteel echter versnipperd, en de kennisbehoeften zijn uiteenlopend en behelzen vele thema’s. De onderzoeksagenda beoogt daarom een bijdrage te leveren die aansluit op het ontwikkelen, verbinden en benutten van bestaande én van nieuwe kennis. Om dit bereiken moeten de verschillende problemen vanuit verschillende principes (integraal) worden aangepakt.

Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het inhoudelijk kader voor het onderzoeksprogramma wordt gevormd door de Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de totstandkoming van deze onderzoeksagenda heeft de adviescommissie, zich gebaseerd op verscheidene bronnen, waaronder focussessies, expertconsultaties en deskresearch. De integratie van de kennis uit deze bronnen heeft geleid tot het opstellen van de agenda, bestaande uit 4 onderzoekslijnen en 12 thema’s.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.515.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Valesca Kuling

Programmamanager
ghnt [at] zonmw.nl