Kindermishandeling en huiselijk geweld: waar staan we nu?

Kindermishandeling grijpt diep in het leven van kinderen in. De gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van het kind zijn groot, ook op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden. Kennis uit onderzoek draagt hieraan bij.

In deze publicatie vindt u de (tussen)resultaten uit recent onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld.

Terugblikken én vooruitkijken: wat onderzoek ons gebracht heeft


Het ZonMw-programma Veilig opgroeien heeft bijgedragen aan de kennis rondom het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van kindermishandeling. In het programma is systematisch op zoek gegaan naar kennis over risicofactoren en oorzaken en naar effectiviteit van interventies.

Commissievoorzitter Diana Monissen en commissielid Rudy Bonnet kijken, nu aan het eind van dit onderzoeksprogramma, samen terug. Wat hebben we bereikt met het wetenschappelijk onderzoek? Waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren?

Lees het interview met Diana Monissen en Rudy Bonnet

Resultaten uit onderzoek

Sinds 2016 zet ZonMw in op onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld vanuit de programma’s Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis. Vanuit deze programma’s wordt ook steeds de verbinding gezocht met andere initiatieven en onderzoeken. Over de resultaten uit deze onderzoeken zijn in de afgelopen jaren diverse interessante interviews verschenen. Hieronder vindt u een overzicht hiervan.

augeo magazine 2
1 / 2

Onderzoeksspecial 2021

Samen met Augeo Magazine hebben we in 2021 en 2022 een onderzoeksspecial ontwikkeld van het Augeo Magazine. Hierin zijn de resultaten uit verschillende recente onderzoeken gebundeld en begrijpelijk gemaakt. Om jou te inspireren aan de slag te gaan met de nieuwste kennis.

In dit magazine lees je meer over hoe je beter tijdig risico's in kunt schatten. We vertellen je over het effect van systeemtherapie of gehechtheidsbehandelingen bij gezinnen waar huiselijk geweld een rol speelt. En je ontdekt hoe voorlichtingsprogramma's op scholen ervoor kunnen zorgen dat voor kinderen de drempel om erover te praten wordt verlaagd. 

Lees het magazine
Voorkant magazine
2 / 2

Onderzoeksspecial 2022

In deze editie lees je meer over hoe het NSK je helpt om kindermishandeling te signaleren. Vertellen we je hoe je beter multidisciplinair kunt samenwerken met de MDA++. En hoe eigen ervaringen van hulpverleners van meerwaarde kan zijn in de jeugdzorg. 

Lees het magazine
Afbeelding

Bekijk de projectenbundel

De afgelopen jaren is er veel onderzoek op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld opgezet. In deze bundel hebben we (de resultaten van) alle projecten gebundeld.
Bestand
Afbeelding

Bekijk de presentaties

Op 7 juni 2022 presenteerde een aantal projecten de uitkomsten van hun onderzoek tijdens een bijeenkomst over onderzoek naar kindermishandeling. Ben je benieuwd naar hun (tussen)resultaten? Bekijk dan de presentaties.
Afbeelding
Cover Podcast Geweld hoort nergens thuis

Beluister de podcast

Onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling is bittere noodzaak. Maar hoe pak je dit op een effectieve manier aan? In de podcast-serie GHNT vertelt commissievoorzitter van het onderzoeksprogramma GHNT hierover.
Afbeelding

Bekijk de tussenresultaten

Wat zijn effectieve interventies bij trauma? Om daar achter te komen doen 2 projecten onderzoek naar het herstel van veiligheid en de systeemgerichte aanpak van trauma. Ze deelden hun tussenresultaten bij een expertbijeenkomst.

Consortium Vroegpreventieve interventies kindermishandeling

Het onderzoeksconsortium onderzoekt hoe de effectiviteit van vroegtijdig preventief handelen vergroot kan worden om kindermishandeling te voorkomen. Zij zoeken onder andere antwoord op de vragen ' Welke (onderdelen van) interventies zijn effectief en waarom werken deze?'  ' En hoe kunnen gezinnen met een verhoogd risico op kindermishandeling tijdig in beeld gebracht worden zodat preventieve interventies ingezet kunnen worden?'

Bekijk de eindrapportage van het onderzoek

Eerder communiceerden wij ook al over dit onderzoek:

» Bekijk het verslag van het bezoek aan deze onderzoeksgroep in 2021
» Lees het interview met Claudia

Afbeelding

De MDA++-aanpak

Friese bestuurders stelden zichzelf de vraag hoe ze geweld in gezinnen kunnen stoppen. Zij ontwikkelden hiervoor de Friese MDA++-aanpak. Hoe zij hiertoe zijn gekomen en hoe u deze aanpak kunt toepassen, leest u in dit document.
Bestand
Afbeelding
Jongen zit met vrouw die luistert

De leerkracht als vertrouwenspersoon

In Nederland wordt veelal gezwegen over kindermishandeling. Maar als leerkrachten goed worden toegerust, kunnen zij optimale vertrouwenspersonen zijn, blijkt uit onderzoek. Kinderen zijn opgelucht als zij het kunnen vertellen.

Onderzoeksprogramma’s over kindermishandeling en huiselijk geweld

Om het onderzoek op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld goed te kunnen stroomlijnen, heeft ZonMw 2 onderzoeksprogramma's opgezet.

Programma Veilig opgroeien

Het ZonMw-programma Veilig opgroeien (2016-2022), bestaat uit een deelprogramma Kindermishandeling en een deelprogramma seksuele uitbuiting jonge meiden. Het doel van dit deelprogramma kindermishandeling is het bevorderen van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling door:

  1. Onderzoek naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten.
  2. Onderzoek ter ondersteuning van effectiviteitsonderzoek, gericht op risicofactoren en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professional en randvoorwaarden voor implementatie.

De laatste projecten uit het programma Veilig opgroeien ronden in 2022 af.

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis maakt deel uit van het inmiddels afgeronde actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De opgave van dit programma van de Rijksoverheid is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen.