Nieuw signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling

Jaarlijks krijgt ongeveer 1 op de 20 ouderen te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling blijft vaak verborgen. Maar op het moment dat een oudere acuut behandeld wordt in het ziekenhuis, worden signalen soms zichtbaar. Het nieuwe signaleringsinstrument EldeR Abuse ScalE (ERASE), kan artsen en verpleegkundigen helpen om vast te stellen of het mogelijk om ouderenmishandeling gaat.

Het signaleringsinstrument ERASE is ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en werkt met 7 vragen. De eerste vraag is: ‘Zijn er zorgen over verwaarlozing, misbruik of mishandeling?’ Als deze vraag wordt beantwoord met ‘ja’ of ‘twijfel’, volgen 6 verdere vragen. De arts of verpleegkundige kan de eerste vraag beantwoorden vanuit een eigen ‘pluis of niet-pluis’ gevoel.

Signaleren leidt tot aanpak

Aan het onderzoek hebben ruim 11.000 ouderen deelgenomen. Bij ongeveer 2% daarvan waren er op basis van het signaleringsinstrument zorgen over ouderenmishandeling. In een multidisciplinair overleg zijn  deze casussen anoniem besproken. Bij 1 op de 4 ouderen die positief scoorden, bleek ook daadwerkelijk sprake te zijn van mishandeling. Vervolgens is  bij 100% van de vastgestelde gevallen van  mishandeling  door het multidisciplinaire team een plan van aanpak gemaakt.

Instructiefilmpjes voor professionals

In het project zijn ook praktische handvatten voor professionals ontwikkeld. Zoals een infographic, maar ook filmpjes die professionals helpen om het multidisciplinaire overleg voor te bereiden en uit te voeren. In de filmpjes wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de minimale samenstelling van het multidisciplinaire team moet zijn en hoe je zorgt dat de anonimiteit van de patiënt gewaarborgd is.

Interesse vanuit gehandicaptenzorg en verpleeghuizen

Het instrument wordt nu gebruikt in ziekenhuizen, maar is mogelijk ook in andere zorgorganisaties inzetbaar. Zo hebben de gehandicapten- en verpleeghuiszorg al aangegeven interesse te hebben in het instrument.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf aan de slag met het signaleringinstrument? Bekijk dan de projectpagina van het ERASE-project op de website van de HAN. Of neem contact op met een van de projectleiders: Sivera Berben (Sivera.Berben@han.nl) of Lilian Vloet (Lilian.Vloet@han.nl).

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het project ontving subsidie vanuit het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dit programma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals.