Suïcidepreventie 2015-2019

Het ZonMw programma Suïcidepreventie is in 2019 afgerond en had als doel kennis op te leveren om het aantal suïcides in Nederland te verminderen. Welke resultaten hebben de projecten binnen het ZonMw programma Suïcidepreventie opgeleverd?

Lees meer over het vervolgprogramma suïcidepreventie 2023-2025 en de bijbehorende subsidieoproep Kennisnetwerken Suïcidepreventie.

Onderzoeksprioriteiten van het programma

Het ministerie van VWS heeft 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar. Belangrijke onderzoeksprioriteiten zijn:

  • Hoogrisicogroepen, zoals mannen tussen de 40 en 60 jaar, veelal zonder werk en patiënten onder langdurige behandeling van de GGZ.
  • Doorbreken van het taboe dat rondom suïcide wordt ervaren.
  • Gericht implementatieonderzoek naar het beter toepassen van kennis in de praktijk door het toepassen van richtlijnen, het verbeteren van hulpverlening, de vroege opsporing van suïcidaliteit in de samenleving en het toeleiden naar zorg.
  • Sluitende ketenzorg om uitval bij verwijzing te voorkomen.
  • Inzet van ervaringsdeskundigen en naasten in preventie van suïcide en ondersteuning van naasten en nabestaanden.

Daarnaast is in een later stadium besloten om ook nog onderzoek te laten doen naar een belangrijke doelgroep, namelijk (LHBT) jeugd.

Onderzoeksagenda

ZonMw heeft in opdracht van VWS een onderzoeksagenda suïcidepreventie ontwikkeld (juni 2015). Met medewerking van de professionals in de zorg, met beroepsgroepen buiten de zorg, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, naasten en nabestaanden zijn de onderzoeksprioriteiten benoemd die gericht zijn op het terugdringen van het aantal suïcides in Nederland. Deze onderzoeksagenda heeft de basis gevormd voor het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie.

Na de eerste agenda uit 2015 (basis voor ons huidige programma suicidepreventie) was het tijd de agenda met het veld te updaten. De input voor de tweede onderzoeksagenda is opgehaald uit de zelf/tussenevaluatie van het huidige ZonMw onderzoeksprogramma, uit interviews met veldpartijen en uit een brede expertmeeting.

Handreiking voor inclusie suïcidale mensen in onderzoek

Tot voor kort was er terughoudendheid om personen met suïcidaal gedrag toe te laten tot behandelonderzoek. Maar uit onderzoek blijkt dat deelname van suïcidale personen aan experimentele studies niet leidt tot meer suïcides of suïcidepogingen. Naar aanleiding hiervan heeft ZonMw een handreiking laten maken voor METC’s en onderzoekers. Deze handreiking kan de METC gebruiken bij het beoordelen van protocollen voor onderzoek naar suïcidepreventie. Deze handreiking is ook bedoeld voor onderzoekers als hulp bij het schrijven van een onderzoeksprotocol.

Op 4 mei 2017 organiseerde ZonMw een bijeenkomst voor onderzoekers en andere geïnteresseerden over de handreiking. De belangrijkste aandachtspunten uit deze bijeenkomst kunt u lezen in dit verslag.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.200.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Julia van Os

Programmamanager
os [at] zonmw.nl

Raschella Alvarez

Programmasecretaris
Alvarez [at] zonmw.nl