Suïcidepreventie in de praktijk

Het ZonMw programma Suïcidepreventie is in 2019 afgerond en had als doel kennis op te leveren om het aantal suïcides in Nederland te verminderen. Welke resultaten hebben de projecten binnen het ZonMw programma Suïcidepreventie opgeleverd?

U leest het in deze interviewreeks waarin de projectleiders en deskundigen uit de praktijk vertellen over de opgedane inzichten en hoe deze hebben bijgedragen aan het verminderen van het aantal suïcides in Nederland.

Afbeelding

De inzet van suïcidepreventie apps als hulpmiddel bij voorkomen van suïcide

Het gebruik van een app blijkt in de behandeling van mensen met depressieve gedachten effectief te zijn in het voorkomen van suïcidaal gedrag. Patiënten stellen samen met hun behandelaar een persoonlijk veiligheidsplan op.
Afbeelding

Suïcides voorkomen door monitoring en nazorg

Een stevig lokaal vangnet voor mensen met suïcidale gedachten en mensen die een suïcidepoging hebben gedaan: dat is het doel van Sumona. In dit nieuwe preventie-programma werken lokale partners binnen en buiten de zorg samen om suïcides te voorkomen.
Afbeelding

Veiligheidsplan helpt om suïcidaal gedrag te bespreken én te voorkomen

Reden genoeg om de kennis over gebruik van veiligheidsplannen onder behandelaren te vergroten. Hoe is deze kennis vergroot? We spraken hierover met Chani Nuij, Marjolein Veerbeek en Wouter van Ballegooijen.
Afbeelding
Vrouw kijkt naar zonsondergang

Ervaringsdeskundigen bieden unieke invalshoek bij suïcidaliteit

Welke rol kunnen ervaringsdeskundigen spelen bij suïcidepreventie? Wat hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen doen? Dat vertellen Diana van Bergen (RUG) en Ivonne Heijnen (GGzE).

Met het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie  (2015 en 2019 afgerond) stimuleerden we kennisontwikkeling om het aantal suïcides in Nederland te verminderen. Daarbij beoogden we dat de opgedane kennis ook daadwerkelijk werd geïmplementeerd in de praktijk en stimuleerde het programma de samenwerking rond dit thema.

Op de hoogte blijven?