Nieuwe behandeling depressieve en angstklachten na hersenletsel: BreinACT

Hersenletsel leidt vaak tot ingrijpende klachten, zoals angst en depressie. Waar medicijnen niet helpen, biedt BreinACT een effectieve aanpak van stemmingswisselingen bij mensen met hersenletsel. Deze methode helpt flexibel om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens en keuzes te maken die in lijn zijn met de persoonlijke waarden van cliënten.

BreinACT

Deze nieuwe behandelmethode - BreinACT - maakt de ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT) geschikt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. In een kleinschalige studie - promotieonderzoek van dr. J. Rauwenhoff - ervaarde 75% van de respondenten verbetering in angst- en depressieve symptomen na de toepassing van BreinACT. De resultaten waren onder meer positieve veranderingen in stressniveaus en cognitieve flexibiliteit die leidt tot een verbetering van levenskwaliteit. Met een grootschalige randomized controlled trial (RCT) bevestigt deze - mede door ZonMw gefinancierde - studie de veelbelovende resultaten.

Impact

Het BreinACT-protocol is nu beschikbaar voor therapeuten en biedt een innovatieve behandelingsmethode voor mensen met hersenletsel die worstelen met stemmingsklachten. BreinACT is een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van het welzijn en herstel van patiënten met hersenletsel, zoals een beroerte.

Onderzoeksresultaten

De nieuwe BreinACT behandeling is positief ontvangen door mensen met hersenletsel en therapeuten. De behandeling wordt toepasbaar geacht in de klinische praktijk.

  • De behandeling leidt tot minder angst en depressieve klachten en een actievere deelname in de maatschappij.
  • Een alternatieve behandeling die even effectief bleek te zijn is een combinatie van voorlichting over de gevolgen van een hersenletsel en ontspanningsoefeningen.

Beide behandelingen worden aanbevolen waarbij gekozen kan worden op basis van de voorkeur van de patiënt en de therapeut. Vanuit een kosten-baten perspectief heeft BreinACT de voorkeur.

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een psychologische behandeling die is gericht op:

  • het aanvaarden van klachten: Acceptance 
  • en het investeren in de dingen die echt belangrijk voor iemand zijn in het leven: Commitment.

ACT kan worden ingezet om angst en depressieve klachten te verminderen.

BreinACT

In dit project is de bestaande ACT-behandeling aangepast voor toepassing bij mensen met hersenletsel vanwege de mogelijke aanwezigheid van problemen in de denkfuncties, communicatie of vermoeidheid.

"Uit ons onderzoek blijkt dat de nieuwe BreinACT behandeling toepasbaar is in de praktijk vanuit het perspectief van de mensen met hersenletsel en behandelend therapeuten."

Rol ZonMw

Dit onderzoek is gesubsidieerd in de ronde voor middellange projecten Onderzoeksprogramma ggz. In deze subsidieronde was het doel het stimuleren van kennisontwikkeling over passende behandeling en gepersonaliseerde zorg in de ggz.