IIIe programma Revalidatieonderzoek

Het IIIe programma Revalidatieonderzoek concentreert zich op onderzoek naar het effect van revalidatie-interventies vanuit het perspectief van de patiënt.

Aanleiding

In 1997 verscheen het RGO Advies Revalidatieonderzoek; stimulatie van revalidatieonderzoek en
inbedding van revalidatieonderzoek in medische faculteiten in Nederland. De conclusie was dat
ontwikkelingen binnen het revalidatieonderzoek versnipperd plaatsvonden en gestreefd moest worden naar meer afstemming en coördinatie van onderzoek. De kwaliteit van het onderzoek was
onvoldoende en de inbedding in de universitaire centra was te beperkt.

Hieruit volgde het Ie Programma Revalidatieonderzoek, waarin onder andere aandacht was voor kennisontwikkeling en de uitvoering van descriptief  en prognotisch onderzoek, beloopstudies en het ontwikkelen van meetinstrumenten. Tijdens het Ie Programma ontstond de behoefte aan een vervolgprogramma om de investeringen in onderzoek en infrastructuur niet verloren te laten gaan en zo onstond het IIe Programma Revalidatieonderzoek. Het IIIe Programma Revalidatieonderzoek is uitgezet als vervolg op het Ie en IIe Programma Revalidatieonderzoek. 

Doel

Het IIIe Programma start met het uitzetten van drie onderzoeksprogramma’s. De 2 hoofddoelstellingen zijn:

  • Versterking van de kwaliteit van het multidisciplinaire revalidatieonderzoek met expliciete aandacht voor het patiëntenperspectief
  • Verankering van de revalidatieonderzoeksinfrastructuur

Het IIIe programma concentreert zich op onderzoek naar het effect van revalidatie-interventies vanuit patiëntenperspectief. De focus ligt op patiëntgeoriënteerde uitkomstmaten: de revalidatie richt zich nadrukkelijk op de bevordering van autonomie en zelfredzaamheid en de verbetering van maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Samenwerking

Het programma is opgesteld en is financieel mogelijk gemaakt door Revalidatie Nederland, Fonds NutsOhra, Revalidatiefonds, Johanna KinderFonds (JKF) / Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en ZonMw.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 2.632.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Vervolg op programma:

Martijn van Costa

Programmacoördinator
costa [at] zonmw.nl