Vier projecten aan de slag met goede voorbeelden in de kortdurende herstelgerichte zorg

In het voorjaar van 2023 begonnen vier projecten met het in kaart brengen van goede voorbeelden in de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen. De projecten ontvingen een subsidie vanuit het ZonMw-programma Beter Thuis om bestaande (regionale) initiatieven binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen te onderzoeken en door te ontwikkelen.

Gehonoreerde projecten van beter thuis

De projecten zullen bestaande goede voorbeelden in de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen in kaart brengen en doorontwikkelen richting het beschrijven van kansrijke zorgtrajecten voor de zorgvormen Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Op de projectpagina’s leest u meer over de inhoud van de verschillende projecten en waar zij mee aan de slag gaan:

Waar gaan deze projecten aan werken

Tijdens de twee jaar durende projecten zullen de diverse betrokken partijen, waaronder onderzoeksorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, in een samenwerkingsverband per project en eigen onderwerp werken aan:  

  • het ontwikkelen van een gezamenlijk kader zodat proeftuinen in meerdere regio’s eenduidig worden ingericht en onderzocht op de effecten;
  • het vormen van een leernetwerk binnen het samenwerkingsverband;
  • het leveren van een gedragen, overdraagbare en opschaalbare beschrijving van goede zorg;
  • het maken van afspraken over de voortgang van de bekostiging en verdere opschaling.

Beter Thuis programma

Het ZonMw-programma Beter Thuis (2019-2023) richt zich op het stimuleren van de (integrale) kwaliteitscyclus voor de zorgvormen Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP) en beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Het perspectief van de zorgvrager is het vertrekpunt. Het programma doet dit door het:

  1. Bevorderen van kennisontwikkeling;
  2. Stimuleren van de ontwikkeling van (integrale) kwaliteitsstandaarden;
  3. Ophalen en verspreiden van goede praktijkvoorbeelden.

Het bevorderen van samenhang in de zorg en afstemming tussen relevante veldpartijen is hierbij essentieel.