Voor elkaar!

Het programma Voor Elkaar! financiert projecten van en voor mensen met een beperking. Deze projecten dragen eraan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten mee kunnen doen in de samenleving en het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen.

Aanleiding

Mensen met een beperking of ziekte organiseren zich anders dan vroeger. Het lid worden van een patiëntenorganisatie is niet meer zo vanzelfsprekend. Naast bestaande verenigingen ontstaan veel nieuwe initiatieven, zoals netwerken of online platforms. Ook wordt over patiëntenverenigingen of losse aandoeningen heen meer met elkaar samengewerkt.

Om op deze veranderingen in te spelen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2018 aan ZonMw gevraagd om een programma te starten waarin projecten van belangenbehartigende organisaties en netwerken worden gefinancierd. Hiermee krijgen nieuwe samenwerkingsvormen de ruimte en de kans om met hun ideeën het verschil te maken voor mensen met een ziekte of beperking. Het programma Voor elkaar! is in 2018 gestart.

Doel

Het doel van het programma is om bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid deel kunnen nemen aan de samenleving. En waarin zij zelf hun leven in kunnen richten, al dan niet met ondersteuning. Voor elkaar! draagt hieraan bij door het financieren van projecten voor en door patiëntenorganisaties, belangenbehartigende organisaties of netwerken waarin ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol speelt.

Samenwerking

Binnen het programma Voor elkaar! vinden we het belangrijk dat organisaties met elkaar samenwerken. Immers kunnen de resultaten voor het ene project ook van nut zijn voor een andere doelgroep. ZonMw stimuleert dat projecten gedurende het programma onderling ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld tijdens projectleidersbijeenkomsten of in een Facebookgroep.

Programmaspecifieke informatie

Meer dan zorg alleen

De projecten van Voor elkaar! richten zich niet alleen op zorg en gezondheid, maar draaien vooral om het meedoen in de maatschappij. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld wonen, werk, opleiding, vervoer en vrije tijd. De kernthema’s van het programma zijn: inclusie, gelijkwaardigheid, empowerment en eigen regie.

Ondersteuning door PGOsupport

PGOsupport biedt patiëntenorganisaties ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Ook deelt PGOsupport regelmatig nieuws en/of blogs op hun website, zoals deze blog over achterbanraadpleging. Heeft u hulp nodig bij het aanscherpen van je projectidee? PGOsupport kan ook vooraf meelezen met uw subsidieaanvraag. Lees meer over de ondersteuning van uw subsidieaanvraag op de website van PGOsupport. Naast ondersteuning bij het aanvragen van subsidie biedt PGOsupport ook verschillende cursussen aan. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Kijk voor het cursusaanbod op www.pgosupport.nl.

Programmacommissie

Het programma Voor elkaar! wordt ondersteund door een onafhankelijke programmacommissie.  Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

  • Drs. Y. (Yolan) Koster-Dreese

Commissieleden

  • Dr. E. (Erik) Jansen
  • P.M. (Martijn) Kole
  • Drs. L.A.J.M. (Lucas) Middelhoff
  • Dr. C. (Caroline) Hop
  • Dr. G.J. (Truus) Teunissen
  • Drs. H.T. (Hwa) Tjoa
  • M. (Marieke) Scholte-Voshaar

Waarnemer VWS

  • Drs. F. (Frank) Kleijer

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 4.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Op de hoogte blijven?

Contact

Jolanda Huizer

Senior Programmamanager
voorelkaar [at] zonmw.nl

Robin de Heij

Programmamanager
voorelkaar [at] zonmw.nl

Ramona van Aalst

Programmamedewerker
voorelkaar [at] zonmw.nl