Achtergrond van het programma

In 2017 voerde het ministerie van VWS dialoogsessies met cliënten, mantelzorgers, patiënten- en gehandicaptenorganisaties. In het eindrapport Patiëntendialoog werd geadviseerd om de samenwerking tussen patiëntenorganisaties op een andere manier te faciliteren, zonder de verplichte samenwerking met zeven organisaties. Ook werd geadviseerd om de ledenaantallen los te laten. En in plaats daarvan projectaanvragen te toetsen op bereik en impact.

De ontwikkeling van het programma Voor elkaar!

VWS heeft besloten om ZonMw te vragen een programma op te stellen waarin wordt gezocht naar criteria voor bereik en impact. Binnen het programma kunnen belangenbehartigende organisaties en netwerken projectsubsidie aanvragen. Het aantal leden van een organisatie is daarbij niet relevant. Samenwerken en het gebruik maken van ervaringsdeskundigen blijven wel belangrijk.

Inventarisatie wensen en ideeën

ZonMw startte in mei 2018 met het openstellen van een enquête voor vertegenwoordigers van alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties, met als doel de eerste wensen en behoeften op te halen. Op 29 mei en 19 juni organiseerden ZonMw bij PGOsupport in Utrecht twee bijeenkomsten waar de uitkomsten van de enquête besproken werden. Zie het verslag van deze bijeenkomsten.

Programmacommissie

Het programma Voor elkaar! wordt ondersteund door een onafhankelijke programmacommissie, die in 2018 is ingesteld. In een speciale digitale publicatie stellen de leden van deze commissie zich aan u voor.