Diversiteit in onderzoek: ‘Wees je bewust van verschillen’

Inspiratie voor onderzoekers en beoordelaars van subsidieaanvragen
Diversiteit binnen gezondheidsonderzoek is belangrijk voor de kwaliteit en toepasbaarheid van de resultaten. Dat vraagt van beoordelaars om rekening te houden met diversiteitsaspecten. Maar hoe kunnen zij dat aanpakken?

Er mogen geen groepen achterblijven

Met de projectvoorstellen van onderzoekers maken we graag zoveel mogelijk impact, voor iedereen. Dat vraagt om oog voor diversiteitsaspecten. Beoordelaars van subsidieaanvragen hebben daarin een belangrijke rol. Anneke Nusselder van het patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie is zich daarvan bewust: ‘Diversiteit staat er voor mij voor dat er geen groepen achterblijven in vergelijking met anderen. Dus moeten we als beoordelaars goed kijken in de subsidievoorstellen: waar zijn onderzoeken op gericht en wie missen we dan?’

Een goede representatie van mensen in onderzoek

Goede representatie van de mensen waar het om gaat is belangrijk, stelt ook programmacommissielid van 'Voor Elkaar' Truus Teunissen. ‘Dan gaat het ook om mensen die kwetsbaar zijn, of die niet zo talig zijn, of met een afstand tot de digitale wereld. Zij moeten hun behoeften en ervaring kunnen delen in onderzoek, zodat ook zij profijt hebben van de resultaten.’

De taal en begrijpelijkheid van de aanvraag

Jahir Scoop, beoordelaar vanuit de Patiëntenfederatie, noemt de onderliggende ‘mensvisie’ van een onderzoek als belangrijk aspect. ‘Als een onderzoeker er in de basis van uitgaat dat verschillen een verrijking kunnen vormen, dan zie ik dat terug in het ontwerp en de aanpak.’ Taalgebruik en begrijpelijkheid voor een brede doelgroep is voor hem een goede indicator voor een divers onderzoeksvoorstel.

Brede verankering van sekse en gender

Diversiteit is al langer onderwerp van gesprek binnen heel uiteenlopende organisaties. Wat vicevoorzitter van programmacommissie Voor Elkaar Tjheng Hwa Tjoa betreft is het nu tijd om door te pakken. ‘Het moet verankerd worden in beleid. Dat betekent dat er niet alleen aandacht voor is in specifieke programma’s, maar dat het onderdeel is van het algemeen beleid. Het is daarom mooi dat ZonMw inzet op een brede verankering van sekse en gender in álle ZonMw-programma’s en -projecten.’

Afbeelding
Wij zijn binnen ZonMw actief bezig om sekse, gender en diversiteit een goede plek te geven in onderzoeksprogrammering. Met onze opgedane ervaringen willen we vervolgens een voorbeeldrol vervullen voor andere financiers.
Arfan Ikram
voorzitter ZonMw en hoogleraar

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Tekst: Marieke Kessel
Beeld: Infographic Designer Ray Meur
Video: Marieke Kessel 
Eindredactie: ZonMw