5 jaar Voor elkaar! in beeld tijdens projectleidersbijeenkomst

In 5 jaar tijd financierde ZonMw binnen het programma Voor elkaar! veel mooie projecten voor én door mensen met een beperking. Tijdens een bijeenkomst in Utrecht kwamen projectleiders samen om resultaten te delen en van elkaar te leren. De ervaringsdeskundigen van het Multimediateam brachten de dag voor ons in beeld.

Op 8 februari 2024 kwamen de projectleiders van het programma Voor elkaar! samen in de Jaarbeurs in Utrecht. Samen blikten we terug op de eerste fase van het programma, dat in 2023 afliep. In de periode tussen 2018 en 2023 gingen maar liefst 244 projecten voor én door mensen met een beperking van start. Die projecten leverden mooie resultaten op. Tijdens het ochtendprogramma gaf een aantal projectleiders een korte presentatie over hun project. Zij deelden hun ervaringen, lessen en kennis, zodat anderen daar weer van kunnen leren. 

5 lessen vanuit de projecten

De projectleiders van Dans op ReceptEnergy4OIEet goed voor jezelf 2 en Online tool patiëntenparticipatie bij innovatie hebben tijdens de looptijd van hun projecten waardevolle lessen geleerd, waar ook andere organisaties hun voordeel mee kunnen doen. De 5 meest in het oog springende waren:

  1. Zorg voor een team waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn (een tip die ook terugkwam in ons eerdere onderzoek naar samenwerken)
  2. De inzet van ervaringsdeskundigen is cruciaal voor creëren van draagvlak
  3. Houd belanghebbenden regelmatig op de hoogte en betrek ze bij besluitvormingsprocessen
  4. Stel duidelijke verwachtingen en sta open voor feedback
  5. Bekijk vroeg in het project welke mogelijke risico's er zijn en ontwikkel strategieën om ermee om te gaan

Na de (vegetarische) lunch was het tijd voor een presentatie van onze implementatiespecialist Dagmar Strikwerda. Door de juiste benutting van kennis en innovatie kun je echt impact maken. In groepjes gingen de projectleiders zelf aan de slag met een implementatiecasus binnen hun project of organisatie. Hierbij konden ze gebruik maken van 2 verschillende implementatiemodellen: Hexagon en Knoster. De opdracht gaf de projectleiders handvatten voor het aanpakken van knelpunten in hun project. Zo konden ze ook van elkaar leren.

Hierna was het tijd om ook naar de toekomst te kijken. Want: Voor elkaar! krijgt in 2024 een vervolg. Dries Hettinga (PGOsupport), Frank Kleijer (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Martijn da Costa (ZonMw) deelden tijdens een paneldiscussie hun ideeën over de patiëntenbeweging van de toekomst. Ook gingen zij in gesprek met de zaal over de toekomst van Voor elkaar! 

Na een dag vol nieuwe ideeën, contacten en kennis was het tijd voor een borrel. Gedurende de dag hebben de ervaringsdeskundigen van het Multimediateam voor én achter de schermen gewerkt aan een mooi sfeerverslag.  

Bekijk de hele video hieronder:

Over het vervolg op Voor elkaar!

Het ministerie van VWS heeft ZonMw gevraagd een voorstel te schrijven voor een vervolg op het programma Voor elkaar! Daar wordt op dit moment aan gewerkt. We verwachten in het voorjaar van 2024 meer te kunnen melden over het vervolgprogramma en de planning van komende subsidierondes.