Programmamanager Robert Jabroer vertrekt bij Voor elkaar!

Na ruim 4 jaar gaat programmamanager Robert Jabroer het programma Voor elkaar! verlaten. Gelukkig blijft hij wel werkzaam binnen ZonMw, als projectleider Erkennen en Waarderen en als projectleider Diversiteit en Inclusie. In zijn dankwoord blikt hij terug op zijn tijd bij Voor elkaar!

Beste lezer,

Met dit bericht wil ik mijn vertrek bij het Voor elkaar! team aankondigen. De afgelopen vier jaar heb ik me met ontzettend veel plezier en ijver ingezet voor het programma Voor elkaar! en daarmee indirect voor een toekomstbestendige patiëntenbeweging. Ik heb mogen werken met een fantastisch team, maar ook vooral met zeer inspirerende mensen en organisaties die als kerntaak hebben om de belangen te behartigen van mensen met een chronische ziekte of beperking. Ik kijk terug op een periode waar zeer veel impact en bereik is verwezenlijkt. Dit doormiddel van meer dan 100 projecten, die ieder op een eigen manier hebben bijgedragen aan inclusie, gelijkwaardigheid, empowerment en eigen regie. Niet toevallig zijn dit ook de kernwaarden van het programma Voor elkaar!

Het parelproject van MusiCI is een prachtig voorbeeld, waarbij mensen met een cochleair implantaat weer opnieuw leren genieten van muziek, terwijl dit daarvoor nog als onmogelijk werd gezien. Of het project YourOwnWay van IXL Sickle Cell Awareness, waarbij innovatie voor en door de doelgroep heeft geleid tot meer eigen regie.

Ik wil iedereen met wie ik in contact ben geweest danken voor de tijd, energie en inspiratie. Ga allen zo door! Een poos geleden was ik bij een lezing van President Barack Obama. Hij zei dat je niet altijd moet inzetten op perfectie, maar dat ‘beter’ al heel goed is. En dat laatste is zeker iets wat jullie doen: elke dag maken jullie -door je project, of andere activiteiten- de wereld weer iets beter.

Per 1 juli zal ik intern bij ZonMw de wissel maken naar projectleider Erkennen en Waarderen, en als projectleider Diversiteit en Inclusie. Onderwerpen waar ik me de afgelopen jaren ook al voor heb ingezet, maar nu in een andere context.

In het bijzonder wil ik de programmacommissie Voor elkaar! danken voor haar wijsheid, perceptie en perspectief. Het ministerie van VWS – PZO voor hun daadkracht, flexibiliteit en vertrouwen. En natuurlijk het team Voor elkaar! dat zich immer blijft inzetten voor de toekomst.

Voor vragen en opmerkingen blijft het team uiteraard beschikbaar. Die kan je richten aan Jolanda Huizer en Ramona van Aalst, via voorelkaar@zonmw.nl

Met vriendelijke groet,

Robert Jabroer