Nieuwe kenniskring van start: Re-integratie naar werk

Foto opening kenniskring re-integratie naar werk
ZonMw stimuleert onderzoek om kennis te ontwikkelen over een effectievere re-integratie naar werk na ziekte. Hoe kunnen opgedane inzichten uit onderzoek eenduidig worden gedeeld met andere relevante partijen? En op welke manier kunnen betrokkenen bij onderzoeksprojecten leren van elkaars uitdagingen? Deze vragen staan centraal binnen de kenniskring ‘Re-integratie naar werk’, die startte op 3 oktober in Utrecht.

Kennisdelen via nieuwe kenniskring

De belangrijkste doelen van de kenniskring zijn het uitwisselen van kennis en ervaring over de mogelijkheden voor verbeterde re-integratie naar werk na ziekte, het opbouwen van een waardevol netwerk en het afstemmen van resultaten voor heldere communicatie richting praktijk, beleid en onderzoek.

Deze visualisatie geeft de gezamenlijke doelen weer voor de kenniskring Re-integratie naar werk.

Hoe wordt de kenniskring georganiseerd?

ZonMw heeft een faciliterende rol in het opzetten en organiseren van de kenniskring en doet dit in nauwe samenwerking met de deelnemers. Op 3 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats in Utrecht. Volgend jaar volgt de 2de bijeenkomst. Gedurende 4 jaar delen deelnemers in de kenniskring kennis, leren ze van elkaars uitdagingen en bouwen ze een waardevol netwerk op. De opgedane inzichten in de kenniskring zullen ook breder worden gedeeld, onder andere via deze website.

Wie zijn er betrokken bij de kenniskring?

De kenniskring is bedoeld voor de projectleiders en de betrokkenen van 18 projecten van programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces en 7 projecten van programma Verbetering re-integratie 2e spoor. Ook andere belangrijke organisaties doen mee, zoals De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). Hierdoor blijven zij goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en kunnen zij waardevol adviseren over re-integratie naar werk.

Inhoudelijke thema’s staan centraal

In de kenniskring staan diverse thema’s centraal die inhoudelijk worden behandeld, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en het succesvol implementeren van onderzoeksresultaten. Deze thema’s worden aangedragen door de deelnemers aan de kenniskring en sluiten daarmee aan bij hun behoeften.

Over de programma’s

ZonMw draagt actief bij aan het optimaliseren van het re-integratieproces van zieke werknemers, zowel binnen de huidige organisatie (poortwachtersproces) als bij een nieuwe werkgever (2e spoor).

Met onze programma's Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces en Verbetering re-integratie 2e spoor stimuleren we kennisontwikkeling en -uitwisseling, en het gebruik van innovatieve aanpakken. Hiermee kunnen professionals, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen werken aan het verbeteren van het re-integratieproces voor de werkgevers en de werknemers.