Subsidies beschikbaar voor verbeteren kwaliteit van het re-integratieproces zieke werknemer

Vanaf 13 september 2022 staan 2 nieuwe subsidierondes open voor kennisdeling en netwerkvorming rond het re-integratieproces van een zieke werknemer. Deze rondes zijn onderdeel van het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces en richten zich op de versterking van kennisnetwerken en -uitwisseling op het terrein van de re-integratie van zieke werknemers. Tot uiterlijk dinsdag 15 november 14.00 uur is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen.

Subsidieoproep Organiseren van een kennisnetwerk

In deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend voor het organiseren van een structureel en overkoepelend kennisnetwerk. Het doel is om met dit kennisnetwerk de bestaande kennisnetwerken rondom de re-integratie van zieke werknemers te versterken en te verbeden, met betrekking tot de professionals en op termijn ook de thema’s. Hiermee faciliteren we de kennisdeling en netwerkvorming tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleren we de duurzame borging daarvan.

Bekijk de subsidieoproep Organiseren van een structureel overkoepelend kennisnetwerk

Subsidieoproep Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

In deze subsidieoproep kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van activiteiten om kennisuitwisseling en kennisnetwerken rondom de re-integratie van zieke werknemers verder te versterken en te verbreden. Deze activiteiten geven ook direct inhoud aan het overkoepelende kennisnetwerk.

Bekijk de subsidieoproep Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

Kennis voor werknemers en werkgevers

Met het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis. De kennis is vooral gericht op de uitvoering van het werk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. Uiteindelijk dient de kennis werknemers en werkgevers te helpen bij de terugkeer in het werk na ziekteverzuim.

Vragen? Bekijk de informatiebijeenkomst terug

Op woensdag 21 september organiseerden we een informatiebijeenkomst over beide subsidieoproepen. De opname en presentatie van beide bijeenkomsten kijkt u hier terug.

Met vragen kunt u bij ons terecht via poortwachter [at] zonmw.nl (poortwachter[at]zonmw[dot]nl).

Meer informatie

Onderwerpen