Vakkundig aan het werk

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen, re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Ons kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Aanleiding

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, is ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en VWS gestart met het kennisprogramma. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten). De vragen en behoeften van gemeenten staan centraal.

Doel

Het doel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is het ontwikkelen van kennis over wat juist wel en niet werkt in het sociaal domein. Wat is een effectieve manier om te bevorderen dat zo veel mogelijk mensen (regulier) betaald werk vinden en houden? En hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?
Het programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Binnen het programma staan 5 thema’s centraal:

  • Re-integratie
  • Methodisch werken
  • Integraal werken
  • Vergunninghouders
  • Schuldhulpverlening en armoede

Programmaspecifieke informatie

Vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2

In 2021 zijn we gestart met het programma Vakkundig aan het werk 2 , het vervolgprogramma van Vakkundig aan het werk.
Dit programma levert, net als Vakkundig aan het werk, kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Het accent binnen het vervolgprogramma ligt nog meer op innovatie binnen de lokale praktijk. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling- en ontsluiting en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.

Ronde 5 - Schulden en armoede

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft € 3 miljoen beschikbaar gesteld om vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Meer weten? Kijk op de programmapagina Schulden en armoede (NWA).

Ronde 6 - Economische zelfstandigheid van vrouwen

Het ministerie van OCW investeert ruim €1,3 miljoen voor een extra zesde subsidieronde binnen Vakkundig aan het werk. Deze ronde is gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en moet ertoe leiden dat gemeenten met onderzoek onderbouwde tools, mechanismen en tips krijgen om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken en de economische zelfstandigheid van deze vrouwen te bevorderen.
Meer weten? Kijk op de programmapagina Economische zelfstandigheid van vrouwen.

Artikelenreeks over de resultaten

In de artikelenreeks Vakkundig aan het werk: de resultaten leest u alles over de resultaten van de projecten. Projectleiders vertellen over de opbrengsten uit hun onderzoek en geven tips voor de praktijk, om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren.

Commissie Vakkundig aan het werk

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

C.J.M. (Cees) van Eijk

Vice-voorzitter

Prof. dr. S. (Sandra) Brouwer

Commissieleden 

Prof. dr. R.W.B. (Roland) Blonk
Dr. J.A. (Jonneke) Bolhaar
Prof. dr. ir. A. (Alex) Burdorf
Prof. dr. H.J.M. (Menno) Fenger
B.M.F. (Bruno) Ferminde
B. (Branko) Hagen
J. (Janny) Hoeflak
H.J. (Eddy) Karrenbelt
Prof. dr. S. (Saskia) Keuzenkamp
J. (Joke) de Kock
Prof. dr. P.W.C. (Pierre) Koning
M. (Monique) Peltenburg
Dr. L. (Louis) Polstra
Dr. H. (Hanneke) Posthumus
Dr. A.F. (Anne Fleur) Roos
Dr. C.C.A.M. (Els) Sol
J. (John) van der Starre
J.C. (Cok) Vrooman

Waarnemers

A. (Anneke) der Giezen, ministerie van SZW
M. (Marius) Oosterom, ministerie van VWS
M. (Marcel) van Druenen, Divosa
H. (Han) van der Heul, UWV
W. (Wendy) van der Burg, VNG

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 10.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Op de hoogte blijven?

Contact

Anne Ballering

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl

Isabelle Borgman

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl