Nieuw Nederlands Consortium bundelt cohortonderzoek naar preventie van dementie

Het nieuwe Netherlands Consortium of Dementia Cohorts (NCDC) gaat onderzoek doen naar preventie van dementie, op basis van gegevens die sinds lange tijd worden verzameld in negen Nederlandse cohorten. Ze ontvangen hiervoor subsidie van het ZonMw-programma Memorabel en Alzheimer Nederland.

Dementie is een complexe aandoening met meerdere oorzaken. Zowel aanlegfactoren (genetica) als omgevingsfactoren veroorzaken veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot dementie. Het is onmogelijk om al deze factoren in 1 cohort te onderzoeken. Door gegevens uit diverse bestaande cohorten te delen, te harmoniseren en in samenhang te onderzoeken, hoopt het nieuwe NCDC consortium beter te begrijpen hoe de ziekte ontstaat. Op deze manier kunnen nieuwe aangrijpingspunten worden gevonden voor preventie van dementie.

Wat is een cohort

Een cohortonderzoek is een onderzoeksmethode waarin een groep personen over lange tijd gevolgd wordt om te kijken welke aanlegfactoren en omgevingsfactoren samenhangen met het ontstaan van ziekte. Er kunnen gegevens verzameld worden met vragenlijsten of met metingen in bloed, in hersenvocht of op hersenscans.

De cohorten die hun data delen in dit nieuwe onderzoek zijn:

 • Amsterdam Dementia Cohort (VUmc)
 • Doetinchem Cohort Studie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (Rotterdam Study) (Erasmus MC)
 • European Prevention of Alzheimer’s Dementia consortium (EPAD) (VUmc)
 • Leiden Longevity Study (LUMC)
 • Lifelines (UMC Groningen)
 • Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) (VU)
 • Maastricht Study (Maastricht UMC)
 • Secondary Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) Study  (UMC Utrecht)

Voor het onderzoek naar de preventie van dementie worden zo, van in totaal 200.000 mensen, gegevens in samenhang met elkaar bestudeerd. Het onderzoek gaat aanlegfactoren en omgevingsfactoren relateren aan hersenveranderingen die optreden bij dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie, en met geheugenfunctie en het dagelijks functioneren.

Meer informatie:

 • Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het Deltaplan Dementie
 • Contactpersonen van het nieuwe Netherlands Consortium of Dementia Cohorts zijn: Dr. Pieter Jelle Visser, Amsterdam UMC en Universiteit Maastricht en Prof. dr. M. Arfan Ikram, Erasmus MC.
 • Op de projectpagina