Tips en tools voor memorabele zorg en ondersteuning voor mensen met dementie

Met kennis het leven makkelijker en plezieriger maken voor mensen met dementie, hun naasten en de zorgprofessionals om hen heen. Dat is waar we ons binnen het ZonMw-programma Memorabel mede voor hebben ingezet. Een greep uit de resultaten van dit programma vind je in ons nieuwe boekje. Vol inspiratie en handvatten voor mantelzorgers en zorgprofessionals.

Productenboekje met tips en tools

Het productenboekje bevat praktische resultaten van het programma Memorabel en het internationale programma JPND (Joint Programme Neurodegenerative Disease Research). Voorbeelden van producten zijn bijvoorbeeld apps, video’s, informatiebrochures en gesprekhulpen die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. 

In het boekje vindt u daarnaast een aantal reflecties door personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het programma Memorabel. Ervaringsdeskundige mantelzorgers Erna van Lunteren en Bernard Prins reflecteren op de resultaten uit het programma Memorabel vanuit hun rol in de programmacommissie. Tara Koenders en Lisa Delmée van kennisorganisatie Vilans blikken terug op hun bijdrage aan het toepasbaar maken en verspreiden van de tools die ontstonden vanuit het programma.

Programma Memorabel en JPND

Memorabel is een onderzoeks- en innovatie programma dat van 2013 tot 2020 werd uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Dementie. Het gaf invulling aan 1 van de 3 doelen: onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van mensen met dementie. Memorabel is ook de nationale implementatie van de EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND).

Het programma richtte zich op de mensen met dementie van nu en patiënten van morgen. Wat er kon worden verbeterd in behandeling, zorg en ondersteuning, en hoe we in de toekomst tot nieuwe behandelingen zouden kunnen komen en dementie wellicht terugdringen. 

Meer druk op mantelzorgers en zorgprofessionals

1 op de 5 mensen in Nederland wordt geconfronteerd met dementie, een aantal dat naar verwachting alleen maar zal stijgen. Dit brengt een grotere druk met zich mee voor zowel mantelzorgers als zorgprofessionals. Hoe kunnen we voorkomen dat zij overbelast raken en tegelijkertijd mensen met dementie een goede kwaliteit van leven bieden? En wat kunnen we doen om de stijging van het aantal mensen met dementie te beteugelen?

Inzet ZonMw tegen dementie

Het zijn complexe vraagstukken. ZonMw stimuleert onderzoek en innovatie om antwoorden te vinden op deze vragen. We zetten ons breed in, in de strijd tegen dementie. We financieren wetenschappelijk onderzoek tot projecten die direct impact hebben op het dagelijks leven van mensen met dementie. Daarbij staan samenwerking en verbinding centraal. Dementie is namelijk een complexe aandoening, en onze overtuiging is dat we alleen gezamenlijk kunnen werken aan oplossingen voor dementie.  

Onderzoeksprogramma Dementie

Ondanks de vooruitgang die geboekt is met het programma Memorabel, zijn nog niet alle knelpunten opgelost. Om deze reden heeft het ministerie van VWS vanuit de Nationale Dementie Strategie in 2021 geïnvesteerd in het nieuwe Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw met 140 miljoen euro. De komende 10 jaar zullen onderzoekers in Nederland binnen grootschalige samenwerkingsverbanden verder zoeken naar oplossingen voor dementie. Dit initiatief is cruciaal om de uitdagingen rond dementie aan te pakken en de zorg en ondersteuning te verbeteren.