Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut

Het programma 'Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut' is een samenwerkingsverband tussen ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Aanleiding

De gezondheidszorg is continu in beweging. Iedere dag komt er nieuwe kennis bij. Daarom is het belangrijk om huidige en toekomstige zorgprofessionals te ondersteunen met bruikbare kennis en instrumenten. Zodat zij een optimale kwaliteit van zorg kunnen bieden.

Doel en samenwerking

Het doel van dit programma is om Zorginstituut Nederland en het werkveld via ontwikkeling, onderzoek en implementatie te ondersteunen met bruikbare kennis en instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Overzicht subsidierondes

Binnen dit programma zetten we diverse subsidierondes uit om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen en de stand van kwaliteit van zorg te evalueren. Het gaat om het stimuleren en financieren van kwaliteit van zorg projecten in de openbare gezondheidszorg, de care en de cure sector. Bekijk de ontwikkelingen en resultaten per subsidieronde:

Inventarisatie en ontwikkeling patiënten-/cliënteninformatie

Daarnaast hebben we een aantal projecten gefinancierd die patiënten-/cliënteninformatie hebben geïnventariseerd en ontwikkeld:

Organisatie van zorg en cascade-effecten

Ook hebben we een aantal projecten gefinancierd over organisatie van zorg en cascade-effecten:

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Drs. M.H.P. (Anemone) Bögels

Leden

Drs. J.L.H. (Joost) Degenaar
Prof. dr. R.B. (Tijn) Kool
Dr. J. (Joan) Vlayen

Waarnemer(s)

I. (Ilse) Verstijnen, Zorginstituut Nederland

Secretarissen

Drs. S.H.P. (Shamala) Kotte
Dr. J. (Jogé) Boumans

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Actuele ontwikkelingen en resultaten

De gezondheidszorg is continu in beweging. Iedere dag komt er nieuwe kennis bij. Daarom is het belangrijk dat huidige en toekomstige zorgverleners blijven innoveren, leren en verbeteren. Zo dragen ze bij aan optimale kwaliteit van zorg. We ondersteunen het innoveren, leren en verbeteren op verschillende manieren. Het programma 'Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut' is daar één van.

> Lees alle ontwikkelingen en resultaten op het gebied van leren en verbeteren

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 7.890.000
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %

Contact

Jogé Boumans

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Shamala Kotte

Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Elly Compter

Senior clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl