Transparantie over de kwaliteit van kosten van de zorg

Tijdens het ‘jaar van de transparantie’ heeft het ministerie van VWS ingezet op meer en betere informatie over de kwaliteit en kosten van de zorg.

In totaal financierden wij 15 projecten, verdeeld over 6 categorieën, om te komen tot betere instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bruikbare kennis ter ondersteuning van het Zorginstituut:

  1. Patiëntenversies bij kwaliteitsstandaarden
  2. Behandelkeuzehulpen voor patiënten bij kwaliteitsstandaard
  3. Actieonderzoek naar patiënteninformatie en keuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden
  4. ‘Witte vlekken’ analyse van de Kiesbeter website
  5. Onderzoek naar optimaliseren kwaliteitsinformatie ziekenhuizen
  6. Achterblijvende transparantie: kwaliteitsindicatoren
Afbeelding

Samenwerken aan multidisciplinaire keuzetabellen

In het gesprek tussen zorgprofessional en patiënt helpen multidisciplinaire keuzetabellen om passende keuzes te maken en te overzien welke andere zorgprofessionals (zo nodig aanvullend) kunnen behandelen. Zo ook de keuzetabel knieartrose.
Afbeelding

Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen: richtingaanwijzer voor goede zorg

Bijnieraandoeningen zijn zeldzame ziekten. Met meer kennis en gerichte adviezen kan de zorg voor patiënten met deze aandoeningen sterk verbeteren. Platform BijnierNET voorziet daarin met een Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.
Afbeelding

Patiënteninformatietool

De patiënteninformatietool helpt medische richtlijnen te vertalen in begrijpelijke informatie voor patiënten. Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelde het hulpmiddel. De Stichting Hoormij zette er de richtlijn voor tinnitus mee om in een heldere digitale patiëntenfolder.