Zorgrelatie in de langdurige zorg

Methodieken om de zorgrelatie in kaart te brengen
Een belangrijk aspect van kwaliteit van zorg is de zorgrelatie. In diverse projecten zijn methodieken ontwikkeld om de zorgrelatie in de langdurige zorg in kaart te brengen en te verbeteren. De keuzehulp helpt bij het kiezen van de juiste methode voor jou of jouw team.

ZonMw werkt samen met Zorginstituut Nederland aan onderzoek naar en de ontwikkeling van instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het gaat zowel om brede overzichtsstudies als om thematische verdiepingen rond bepaalde actuele (maatschappelijke) thema’s. Eén van die thema’s is de zorgrelatie in de langdurige zorg. In 4 projecten zijn methodieken ontwikkeld om de zorgrelatie in de langdurige zorg in kaart te brengen en te verbeteren. Deze projecten zijn gefinancierd vanuit het programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut.

Afbeelding

Nieuwe methode om zorgrelatie bespreekbaar te maken

Hoe ga je als cliënt, zorgverlener en naaste samen het gesprek aan over zelfredzaamheid en eigen regie in de langdurige zorg?

Praktijkgericht onderzoek zorgrelatie

Binnen het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning zijn 22 nieuwe projecten gestart gericht op het versterken van de relatie tussen cliënt, naasten en/of mantelzorgers en zorgverleners. Hierdoor verbetert de kwaliteit van zorg én het welbevinden van de cliënt. Lees meer over deze projecten.

Afbeelding

Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten. Innovatie van richtlijnen is één van de ontwikkelingen die we ondersteunen. Lees wat we nog meer doen.