Special van Tijdschrift voor Human Factors over zorg op afstand

Tijdens de coronacrisis is veel ervaring opgedaan met face-to-face vervangende zorg op afstand. Wat zijn die ervaringen? Is er voldoende bewijs dat de interventies ‘op afstand’ tenminste net zo goed ‘werkten’ als face-to-face? En wordt deze zorg op afstand nu het ‘nieuwe normaal’?

Face-to-face vervangende zorg op afstand

Om tot het ‘nieuwe normaal’ te behoren in Nederlandse gezondheidszorg moet de zorg in principe voldoen aan de principes van Evidence Based Medicine. Voldoende bewijs vraagt om gedegen onderzoek, heldere definities, afbakening (doelgroep, interventie en uitkomsten), uitgebreid literatuuronderzoek en samenvattingen van ‘bewijs’. Hieruit komen de condities naar voren waarin face-to-face zorg veilig vervangen zou kunnen worden door zorg op afstand. Wanneer de beroepsgroepen deze condities opnemen in hun richtlijnen, is de cirkel rond. Zorgverleners en patiënten kunnen de aanbevelingen in de richtlijn volgen en weten de voors en de tegens. Het doen van dergelijk onderzoek en het aanpassen van de richtlijnen vergt echter tijd en dus geld.

Beschrijving onderzoek én bevindingen

In mei 2021 besloten ZonMw en het Zorginstituut Nederland een subsidieronde te openen om de ervaringen met face-to-face vervangende zorg op afstand op te nemen in richtlijnen. Die resulteerde in 7 projecten. Vier van deze projecten beschrijven hun onderzoek én hun bevindingen in een speciale uitgave van het Tijdschrift voor Human Factors (TvHF). Daarnaast geeft de Patiëntenfederatie vanuit de literatuur over dit onderwerp en mede op basis hun gesprekken met cliënten, een reflectie op deze bevindingen. Deze speciale editie van TvHF is open access gepubliceerd en dus voor iedereen toegankelijk.

ZonMw en ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten. Het opnemen van de ervaringen zorg op afstand in richtlijnen is één van die ontwikkelingen. Lees wat we nog meer doen op onze webpagina Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid.