Innovatie van richtlijnen

Klinische richtlijnen geven weer welke zorg het beste resultaat geeft, en helpen zorgverlener en patiënt de beste keuze te maken voor een behandeling. Het is dus belangrijk dat richtlijnen actueel zijn en goed toepasbaar zijn in de praktijk.

Monitor projecten Innovatie van Richtlijnen

Daarom hebben we 9 innovatieve projecten gesubsidieerd waarin ontwikkelingen in op IT gebaseerde methoden voor het maken van richtlijnen worden onderzocht. Om deze projecten te monitoren en hun opbrengsten en geleerde lessen te bundelen, is het project ‘Monitor Innovatie van Richtlijnen-projecten’ gestart. In een blog vertelt Nynke Swart (postdoc-onderzoeker bij Amsterdam UMC), samen met Miranda Langendam (Amsterdam UMC, projectleider en expert op het gebied van richtlijnontwikkeling) en Bellis van den Berg (Vilans, expert op het gebied van monitoring van veranderprogramma’s en in die hoedanigheid betrokken bij het project), hoe het monitoringsproject dit aanpakt.

Het project bestaat uit 2 onderdelen:

  • impactanalyse
  • visie op innovatie van richtlijnontwikkeling