Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen ondersteunen zorgprofessionals, en de patiënt/cliënt en zijn of haar naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Hoe houd je die richtlijnen, gezien de snelle ontwikkelingen in (internationale) kennis en de beschikbaarheid van praktijkdata, actueel en praktisch toepasbaar?

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. De uitdaging is om die richtlijnen, gezien  de snelle internationale kennisontwikkeling, actueel en praktisch bruikbaar te houden. Daarnaast zijn ook steeds vaker praktijkdata beschikbaar, die gebruikt kunnen worden om de richtlijnen te actualiseren. Daarom financieren wij 9 projecten die kennis opleveren over het verbeteren van de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen en een overkoepelend monitoringsproject. In deze interviewreeks delen zij hun ervaringen en resultaten.

Afbeelding

Versnelde aanpassing van richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten

Dagelijks zijn er nieuwe medicijnen, interventies en inzichten waar patiënten baat bij kunnen hebben. Kunnen dergelijke ontwikkelingen sneller vertaald worden naar aanpassingen in richtlijnen? Lees meer over de checklist, versnelde trajecten en monitoringstool.
Afbeelding

Ervaringskennis en waarden van burgers en professionals integreren in vaccinatierichtlijnen

Om patiënten een stem te geven in professionele richtlijnen werk je samen met patiëntenverenigingen. Maar hoe pak je het aan als je ervaringskennis en waarden van een brede groep burgers wilt integreren? Lees hoe de inzet van kunstmatige intelligentie hierbij helpt.
Afbeelding

Waarom innovatie van richtlijnontwikkeling nodig is

Klinische richtlijnen helpen zorgverlener en patiënt bij de keuze voor een behandeling. Het is daarbij heel belangrijk dat richtlijnen actueel zijn en goed toepasbaar zijn in de praktijk. In deze blog vertelt Nynke Swart waarom daar innovatie voor nodig is en hoe dat wordt aangepakt.

Projectenbijeenkomst 1 oktober 2021

Tijdens de bijeenkomst van de Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA) is met projectleiders en onderzoekers gesproken over de voortgang en de eerste resultaten van 4 van de 9 'Innovatie van Richtlijnen'-projecten. De inspirerende presentaties lieten zien hoe richtlijnontwikkeling versneld kan worden met gebruik van kunstmatige intelligentie, hoe verbindingen tussen richtlijnen gelegd kunnen worden bij multimorbiditeit en hoe berichten op sociale media als informatiebron over ervaringswaarden worden geanalyseerd.

Aandachtspunten die naar voren kwamen, waren onder meer het belang van eenheid van taal, zodat op de juiste zoektermen gezocht kan worden in databases, een eenduidige structuur van de opbouw van richtlijnen en een vaste werkwijze voor titels van richtlijnen.