De waarde van E-health in het preventieve domein: 6 projecten van start

Zes projecten gaan kansrijke onderzoeksmethoden (door)ontwikkelen om passend bewijs te leveren voor de (kosten)effectiviteit van E-health programma’s en toepassingen voor preventie. Zij starten begin november met hun onderzoeken.

De verwachtingen om E-health succesvol in te zetten voor preventie doeleinden zijn hoog. E-health programma’s en toepassingen bieden ongekende mogelijkheden voor preventieonderzoek en preventiepraktijk. Het is echter onvoldoende bekend wat effectief is en daadwerkelijk bijdraagt aan de gezondheid van eindgebruikers.

De projecten

De 6 projecten gaan op basis van bestaande E-health websites en apps methoden (door)ontwikkelen om de E-health toepassingen te kunnen evalueren. Ze bekijken met welke onderzoeksmethode (kosten)effectiviteit van E-health toepassingen goed kan worden onderzocht. In de projecten zijn zowel onderzoekers als ontwikkelaars betrokken, zodat de innovatieve onderzoeksmethoden en generieke kennis over designprincipes de eindgebruikers zullen bereiken.

Het gaat om de volgende projecten:

Kennisuitwisseling

Gedurende de twee jaar dat het onderzoek duurt, is ook aandacht voor kennisuitwisseling. ZonMw organiseert bijeenkomsten zodat de kennis en ervaringen afkomstig uit de verschillende projecten onderling kan worden gedeeld. Ook GGD Amsterdam wordt daarbij betrokken. Zij ontwikkelen in opdracht van ZonMw een beoordelingskader voor de effecten van E-health apps.

Meer informatie