Onderzoek van start naar inzet leefstijlgeneeskunde in curatieve zorg

Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven. Maar mogelijk kan leefstijl ook worden ingezet in de behandeling van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Welke leefstijlinterventies zijn geschikt om curatief in te zetten bij welke aandoeningen? En bij welke patiënten kan leefstijlgeneeskunde succesvol zijn? Tien consortia starten met onderzoek en zorgen voor beter inzicht.

De consortiaprojecten zijn gehonoreerd binnen de ronde ‘Leefstijlgeneeskunde’ van de programmalijn Innovatie van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.

U vindt de 10 projecten onderstaand:

Chronische aandoeningen en leefstijlfactoren

De gehonoreerde projecten richten zich op onderstaande chronische aandoeningen:

  • osteoartritis
  • diabetes type 2
  • hart- en vaatziekten
  • inflammatoire darmziekten
  • kanker
  • psychische aandoeningen

Elk project richt zich op een combinatie van minimaal 2 leefstijlfactoren:
Voeding, bewegen, slaap, stress, roken of alcohol.

Focus van het onderzoek

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor dit onderzoek €5.000.000,- beschikbaar gesteld. De volgende doelstellingen zijn hierbij van belang:

  • onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van leefstijlgeneeskunde
  • inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en succesfactoren voor een succesvolle implementatie van leefstijlgeneeskunde; inclusief gedragsverandering bij (zorg)professionals

Samenwerken

De 10 projecten nemen gedurende de looptijd van het onderzoek regelmatig deel aan bijeenkomsten om kennis te delen en op die manier van elkaar te leren. De consortia bestaan uit diverse partijen die samen zullen werken, waaronder: universiteiten, umc’s, perifere ziekenhuizen, huisartsen, diëtistenpraktijken, slaapcentra, sportcentra, zorgverzekeraars, GGD, GGZ en overige gezondheidspartners.

Leefstijlgeneeskunde

‘Leefstijl als medicijn’ wordt tegenwoordig breder onderzocht. Hoe kunnen mensen die al kampen met leefstijl-gerelateerde aandoeningen hun medicatie minderen of zelfs helemaal van de medicijnen afstappen? Breder wordt ook gekeken naar behandeling met leefstijl bij leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Zo kunnen invasieve behandelingen in de toekomst afgeschaald of misschien helemaal voorkomen worden. Lees meer op onze pagina Leefstijlgeneeskunde.

Meer informatie