Wetenschapsblogs Gender en Preventie

Onderzoekers bloggen over sekse- en genderverschillen binnen preventie
Welke sekse- en genderverschillen zijn er binnen het preventiedomein? De onderzoekers geven een kijkje in hun (aanvullend)onderzoek naar deze verschillen.
Afbeelding
Verminderde arbeidsparticipatie vrouwen boven 45 jaar

Verminderde arbeidsparticipatie van vrouwen vanaf 45 jaar

Meer dan 1.7 miljoen werkende Nederlandse vrouwen zijn 45 jaar of ouder. Van vrouwen in deze leeftijd is bekend dat zij vaker dan mannen minder gaan werken.

>Door: Karen Nieuwenhuijsen
Afbeelding
Risicofactoren beroerte

Risicofactoren voor beroerte bij vrouwen

Beroerte is één van de belangrijkste oorzaken van lichamelijke beperking en overlijden in Nederland. We kunnen beroerte steeds beter behandelen, maar het voorkomen hiervan moet een hogere prioriteit krijgen.

> Door: Hine van Os
Afbeelding

Genderverschillen in depressie: wat betekent dat voor de preventie?

Vrouwen hebben ongeveer tweemaal zo veel kans om een depressieve stoornis te ontwikkelen als mannen. Wanneer ontstaan deze verschillen? En welke processen liggen eraan ten grondslag?

> Door: Tineke Oldehinkel, Klaas Wardenaar, Frederike Jörg
Afbeelding

Sekse, genderrol of gendergevoel?

Onderzoek naar sekse, gender en depressieve symptomen bij oudere werkende vrouwen en mannen. Wat is hierin de rol van de biologische sekse, de genderrol en het gendergevoel?

> Door: Dorly Deeg
Afbeelding

Sekse- en genderverschillen in psychosociale risicoprofielen bij hartpatiënten

Psychosociale factoren zoals depressie, angst, woede en chronische stress verhogen het risico op de ontwikkeling en verergering van hart- en vaatziekten. Welke man-vrouw verschillen zijn overduidelijk aanwezig in psychosociaal functioneren?

> Door: Sophie van den Houdt en dr. Nina Kupper
Afbeelding

Multimorbiditeit bij mannen en vrouwen: pech, toeval of oorzaak?

In 2040 zijn er meer mensen met meerdere langdurige aandoeningen dan dat er mensen zijn met een enkele aandoening. Volstaat ons huidige ‘ziekte-gerichte’ gezondheidssysteem dan nog?

> Door: dr. Silvan Licher
Afbeelding

Genderverschillen in plotse hartstilstand

Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hartstilstand? En is er een verband tussen gender-gerelateerde factoren en een hartstilstand?

> Door: Robin Smits en Irene van Valkengoed
Afbeelding

Gezond op weg naar het pensioen: vrouw-man verschillen in arbeidsparticipatie

Oudere vrouwelijke werknemers halen de AOW-leeftijd minder vaak dan hun mannelijke collega’s. Welke mogelijke invloeden hebben de biologische sekse en gender-identiteit op deze vrouw-man verschillen?

> Door: Dorly Deeg, Sascha de Breij, Martijn Huisman
Afbeelding

Van genderonderzoek naar de praktijk

Sekse, gender, geslacht, intersekse of non-binair? De verschillen tussen deze termen kennen voor onze onderzoeksgroep geen geheimen meer.

> Door: prof.dr. Gera Nagelhout

Gender en preventie

Mannen en vrouwen verschillen op meerdere aspecten. Uit onderzoek blijkt dat dit ook leidt tot andere (gezondheids)uitkomsten. ZonMw wil meer inzicht en kennis opbouwen over de verschillen tussen mannen en vrouwen (sekse en gender) die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein. Bekijk hier onze activiteiten.

Contact

Contact

Astrid van Sonsbeek

Programmamanager
preventieinnovatie [at] zonmw.nl

Nadia Clement

Programmasecretaris
preventieinnovatie [at] zonmw.nl